Matka a Syn

Dynamika vzťahu


O tom, čo môžeme urobiť my, mamy pri ich výchove inak, aby vstupovali do svojej mužskej sily a života s našim materinským požehnaním, vedomou podporou a autentický? Aké ilúzie, pokrivenia a stereotypy devastujú tento vzťah? Mať zdravý vzťah so synom znamená mnoho darov pre Tvoj i jeho celý život. 

Bližšie informácie priamo u lektoriek:

Viola Texier

Som mamou dvoch synov a žijem v inšpiratívnom bilingválnom manželstve, ktoré mi poskytuje pestrú paletu nielen kulturálnej diverzity. Cítim sa byť nezávislým človekom s trvalou potrebou značnej slobody a toto šťastie ísť vlastnou cestou pre ozajstné nájdenie seba sa snažím uplatnovať vo
svojom prístupe v práci s ľuďmi. viac

Renata Kreheľová

 Som hľadač a alchymista, ktorého otázky jeho vlastného života priviedli ku hľadaniu odpovedí s túžbou rozpoznať to esenciálne, čo utvára náš život a dáva mu hlboký zmysel. Všetko, čo som na svojej životnej ceste stretla ako podporujúce pre seba,  odovzdávam ďalej svojim klientom. viac