27.júna (pondelok)
13:00 - 17:00Praktické ukážky systemického koučingu a firemných konštelácií pre širokú verejnosť a všetkých, ktorí radi spoznávajú moderné a účinné nástroje práce v organizáciách a aj v oblasti súkromného života.

Pre všetkých, ktorí sa zaoberajú systemickým prístupom profesionálne (koučov, konzultantov a aj ďaľšie pomáhajúce profesie), alebo aj tých ktorí hľadajú efektívne cesty sebarozvoja v práci a aj osobnom živote.

Každý z troch lektorov prináša svoju jedinečnú  a bohatú skúsenosť z oblasti systemiky, koučingu, psychológie osobnosti, práce s ľuďmi a aj z firemného prostredia.

Praktické ukážky s využitím reálnych situácií účastníkov  v rôznych životných a kariérnych štádiách zo systemickej perspektívy napr.:
- ako byť uspešný, efektívny,
- rovnováha medzi prácou a osobným životom
- vzorce z rodiny ovplyvňujúce efektivitu lídra 
 - skúmanie toho, ako nevyriešené témy na vedúcich pozíciách cestujú po organizácií.
- ako pristupovať k tímom zo systemickej perspektívy: efektivita, kooperácia, zvládanie konfliktov, stanovovanie a dosahovanie cieľov, a pod. 

- rozvoj organizácie - ako využívať zdroje a potenciál organizácie, lídrov, tímov
- zmena a transformačné procesy v organizácií 

Tím:


Helena Ballová (Slovensko)
Dalibor Bednařík (Slovensko)
Iveta Apine (Lotyšsko)

Cena:


70€ bez DPH


viac informácií:
email: info@ispak.sk
tel: +421 903 206 622

Helena Ballová


Zakladateľka Inštitútu systemickej práce a
konštelácií (iSPAK) pod ktorým organizuje a vedie tréningy systemického prístupu a konštelácií nielen pre budúcich lektorov, ale pre všetkých, ktorých táto metóda zaujíma.

Dalibor Bednařík


Psychológ a prvý slovenský externý ICF PCC kouč. Od roku 2011 2x ročne vedie vlastné výcviky Integratívneho koučingu, ktorý je postavený na princípoch polarít a systemiky. Iveta Apine


Certifikovaná koučka, facilitátorka a trénerka systemickej práce. Zakladateľka Systemic Constellation Center Riga.
Prvý krát na Slovensko zavítala vo februári 2019 a odvtedy aktívne spolupracuje s iSPAK.