Systemické konštelácie


Systemické konštelácie pomáhajú sa zorientovať v aktuálnej situáciu, ktorá sa Vám môže zdať neriešiťeľná, neustále sa opakujúca, nová, alebo potrebujete viac informácií na svoje rozhodnutie.

Dovolíme si Vám predstaviť akcie, ktoré vedú členovia tímu ISPAK.

Systemické konštelácie

 

04.septembra 2021, 14:00 - 18:00

Skupinový workshop pod vedením Helena Ballova a Nina Menkynová - certifikované lektorky holandským Hellinger Inštitútom a učiteľky systemiky.
Kto má záujem o pohľad na svoj systém zo šírky? Koho zaujímajú širšie súvislosti v práci či v rodine? Kto často nerozumie tomu, čo sa mu v živote deje a prečo..? Kto má pocit, že “hlava” už nedáva odpovede..?
Tu je pozvánka prísť a zažiť si to, čo ukazuje pole.

Prihlásiť sa môže každý. Workshop si u účastníkov nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti systemiky-len odvahu hľadať a záujem vidieť.

S láskou a s veľkým rešpektom k ceste každého z nás vás pozývame stráviť sobotu …

Pohľad na sebaobraz možno inak, ako je bežne zvykom.


Systemické konštelácie už:  
22.07.2021 16:00 - 20:00
12.08.2021 16:00 - 20:00

Prihlásenie: violatexier@gmail.com

Lektor: Viola Texier