Systemické konštelácie


Systemické konštelácie pomáhajú sa zorientovať v aktuálnej situáciu, ktorá sa Vám môže zdať neriešiťeľná, neustále sa opakujúca, nová, alebo potrebujete viac informácií na svoje rozhodnutie.

Dovolíme si Vám predstaviť akcie, ktoré vedú členovia tímu ISPAK.

Pohľad na sebaobraz možno inak, ako je bežne zvykom.


Systemické konštelácie prostredníctvom ONLINE nástroja už:  4.2.2021, 18:00 - 20:30

(priestor je vytvorený pre každý štvtok podvečer)

Prihlásenie a viac info

Lektor: Viola Texier