Systemické konštelácie


Systemické konštelácie pomáhajú sa zorientovať v aktuálnej situáciu, ktorá sa Vám môže zdať neriešiťeľná, neustále sa opakujúca, nová, alebo potrebujete viac informácií na svoje rozhodnutie.

Dovolíme si Vám predstaviť akcie, ktoré vedú členovia tímu iSPAK.

Systemické konštelácie

 

09.júla (sobota )14:00 - 18:00


Skupinový 4 hodinový praktický workshop pod vedením Helena Ballova a Nina Menkynová - certifikované lektorky holandským Hellinger Inštitútom a učiteľky systemiky.

Kto má záujem o pohľad na svoj systém zo šírky? Koho zaujímajú širšie súvislosti v práci či v rodine? Kto často nerozumie tomu, čo sa mu v živote deje a prečo..? Kto má pocit, že “hlava” už nedáva odpovede..?
Tu je pozvánka prísť a zažiť si to, čo ukazuje pole.

Prihlásiť sa môže každý. Workshop si u účastníkov nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti systemiky-len odvahu hľadať a záujem vidieť.

S láskou a s veľkým rešpektom k ceste každého z nás vás pozývame stráviť sobotu …

Konštelácie v Ateliéri


Vedomie je bránou Vedenia. Vedieť viesť seba v seba-vedomí. Myslenie je názor, vedomie je nazeranie. Nazeranie bez názoru - aj toto umožňujú systemické konštelácie, ktoré organizujem pravidelne každý mesiac. Zdravotné a psychické symptómy, vzťahy a ich harmonizácia, hojnosť a vedomé kráčanie v životných situáciách a mnoho ďalších i abstraktných tém (ako je napríklad práca so strachom) je u mňa priestor otvoriť.

Pozývam vás zažiť systemické konštelácie do inšpiratívneho prostredia ateliéru Odorata najbližšie v termínoch

26.mája 16:00 - 20:30 - zamerané na Partnerské vzťahy
PRIHLÁSENIE

16.júna 16:00 - 20:30 - všeobecne Systemické konštelácie
PRIHLÁSENIE

Cena: 40 Eur, Bližšie informácie a vstupenky prihlásenie violatexier@gmail.com, 0907789226

Seminárom sprevádza certifikovaná koučka a facilitátorka systemických konštelácií Mgr. Viola Texier s dlhoročnou skúsenosťou vo vedení individuálnych a skupinových rozvojových projektov.
Viola Texier

Životné konštelácie


Srdečne vás pozývam na 4-hodinový workshop Životných konštelácii. Uskutoční sa 25.03.2022 v piatok v komunitnom centre Hagia Sofia na Klincovej 20. Prevediem vás ja, Renata Aruna Kreheľová, viac o mne a mojej mnohoročnej praxi nájdete na https://ispak.sk/renatak Pracujem ako terapeutka a facilitátorka systemických konštelácií.

Je v tvojom živote niečo, čo si žiada tvoju vedomú pozornosť? Vzťahy, financie, zdravie, práca či poslanie, alebo čokoľvek iné?
Si pripravený/á uvidieť skutočný obraz toho, čo sa deje v tvojom vnútornom svete a premieta sa do tvojho života? Vidieť to, čo potrebuje byť videné, prijaté a zintegrované? Život sa deje zvnútra von. Bez pravdivého poznania nášho vnútorného sveta nie je možné realizovať vedomú a tvorivú zmenu. Ak potrebuješ zmeniť uhol pohľadu, získať nový vhľad, novú perspektívu, získať odvahu urobiť ďaľší krok ku autentickému a plnému životu, ak potrebuješ nájsť vnútorné zdroje, prídi. Jedinečnosť konštelačnej práce spočíva aj v osobnom prežitku, ktorý oslovuje všetky úrovne nášho bytia s potenciálom skutočnej zmeny a skupinová dynamika obohacuje všetkých zúčastnených.
Ponúkam jasné a zrozumiteľné vedenie, bezpečný priestor a dôveru, prácu v malej skupinke a energiu skúsenosti.

Miesto si rezervuj na renakrehelova@gmail.com a uhraď 29€ v prospech účtu vedeného v ČSOB SK 71 7500 0000 0040 1668 5348, vs 121121. Vidíme sa v piatok.