Systemické konštelácie


Systemické konštelácie sú zážitkový seminár, ktorý je určený pre všetkých, ktorí majú úprimnú snahu dozvedieť sa niečo o sebe. Zažiť niečo obohacujúce, alebo sa pozriet na svet trochu z inej perspektívy.

Konštelácie nám dokážu pomôcť v pochopení určitých situácií, často takých, ktoré sa nám v živote neustále opakujú a napriek akejkoľvek snahe s tým nevieme nič urobiť. Vďaka navnímaniu širších súvislostí počas konštelácie vieme potom v živote narábať s týmito situáciámi a to nám prináša pochopenie a uvoľnenie týchto situácií.

Metóda konštelácií pôvodne vznikla pri riešení osobných problémov, ktoré mali svoj pôvod v rodine a preto sa pôvodná forma tejto metódy nazýva Rodinné konštelácie. Časom sa princípy začali aplikovať v širšom rámci a preto sa dnes táto metóda úspešne využíva aj v pracovnej oblasti.

Konštelácie sú metóda, ktorá nám dokáže obohatiť svoju skúsenosť so skúsenosťou iných a stať sa tak samostatným a nezávislým pri vlastných krokoch a rozhodnutiach.

Tým, že konštelácie prinášajú zároveň poznanie samého seba uľahčujú a kryštalizujú ďaľšie konanie v bežnom živote.

Dovolíme si Vám predstaviť akcie, ktoré vedú členovia tímu iSPAK.

Systemické konštelácie

22.jún 2024
(sobota) 14:00 - 18:00

Skupinový 4 hodinový praktický workshop pod vedením Helena Bednařík Ballová a Nina Menkynová - certifikované lektorky holandským Hellinger Inštitútom a učiteľky systemiky.

Kto má záujem o pohľad na svoj systém zo šírky? Koho zaujímajú širšie súvislosti v práci či v rodine? Kto často nerozumie tomu, čo sa mu v živote deje a prečo..? Kto má pocit, že “hlava” už nedáva odpovede..?
Tu je pozvánka prísť a zažiť si to, čo ukazuje pole.

Prihlásiť sa môže každý. Workshop si u účastníkov nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti systemiky-len odvahu hľadať a záujem vidieť.

S láskou a s veľkým rešpektom k ceste každého z nás vás pozývame stráviť sobotu …

Konštelácie v Ateliéri


Vedomie je bránou Vedenia. Vedieť viesť seba v seba-vedomí. Myslenie je názor, vedomie je nazeranie. Nazeranie bez názoru - aj toto umožňujú systemické konštelácie, ktoré organizujem pravidelne každý mesiac. Zdravotné a psychické symptómy, vzťahy a ich harmonizácia, hojnosť a vedomé kráčanie v životných situáciách a mnoho ďalších i abstraktných tém (ako je napríklad práca so strachom) je u mňa priestor otvoriť.

Pozývam vás zažiť systemické konštelácie do inšpiratívneho prostredia ateliéru Odorata najbližšie v termínoch:

22. február (16:00 - 20:30)
21. marec (16:00 - 20:30)
Viola Texier
Cena: 45 Eur, Bližšie informácie a vstupenky prihlásenie violatexier@gmail.com, 0907789226

Seminárom sprevádza certifikovaná koučka a facilitátorka systemických konštelácií Mgr. Viola Texier s dlhoročnou skúsenosťou vo vedení individuálnych a skupinových rozvojových projektov.

Systemické konštelácie

Nežijeme v dokonalom svete. Možno si neprežil detstvo v ideálnej rodine. Možno si zažil vo svojom živote traumu. A možno si nedostal od života všetko, čo by si si prial. Isté ale je, že vďaka nepríjemnostiam života sme mnohé aj dostali:
  • Dary.
  • Kvality.
  • Ľudí.
Uvidieť a prijať ich. To je naša úloha.
Aby sme mohli žiť svoj život naplno.
Môže to byť celkom fuška.

Z HLAVY DO SRDCA býva totiž občas dlhá cesta.
Zaži systemické konštelácie na vlastnej koži v menšej skupine podobne naladených ľudí.
Termín:
10.05.2024 (17:00 - 20:00)
Miesto:
FOR LIFE Štúdio, I. Krasku 1, Levice

Systémové dynamiky


Zmena začína akceptovaním sveta takého, aký je.

*Znovu robím to, čo robiť nechcem.
*Stále mám problém s ním či ňou - kolegom, šéfkou, manželom, klientkou, …
*Neviem si rady s touto situáciou.
*Ak sa stotožňuješ s nejakým z týchto výrokov, príď vyskúšať toto podujatie ;)

“Systémové dynamiky” je priestor, ktorý ti ponúka možnosť pozrieť sa na svoje pracovné aj osobné témy v bezpečnom a uvoľnenom prostredí.

Juraj Víg & Jana Balážová
KEDY, KDE a AKO?
Každý tretí utorok v mesiaci 17:00 - 20:00
Termíny:

20.2. 2024
19.3. 2024
16.4. 2024

Miesto:
Otvorená Hra (Hattalova 12B, Bratislava)

Rodinné konštelácie


Pozývame na konštelačné stretnutia so psychológom Ivanom Vyskočilom, kde môžete svoje emočné, vzťahové, zdravotné aj pracovné témy lepšie chápať a uzdravovať v bezpečnom priateľskom prostredí.
Pre každého, kto sa chce mať lepšie.

V čas 09:30 - 16:30 prihlásiť sa:

Rodinné a organizačné konštelácie


Stáva sa vám, že nedokážete využiť naplno software – skúsenosti, vedomosti, zručnosti? Vtedy potrebujete vstúpiť hlbšie a pozrieť sa ako funguje hardware našej mysle...

„Rodinné a organizačné konštelácie“,

sobota 11.novembra,   9,00 – 17,00, kaštieľ Voderady  

„Rodinné a organizačné konštelácie“,

sobota 16.decembra,   9,00 – 17,00, kaštieľ Voderady