Systemické konštelácie


Systemické konštelácie sú zážitkový seminár, ktorý je určený pre všetkých, ktorí majú úprimnú snahu dozvedieť sa niečo o sebe. Zažiť niečo obohacujúce, alebo sa pozriet na svet trochu z inej perspektívy.

Konštelácie nám dokážu pomôcť v pochopení určitých situácií, často takých, ktoré sa nám v živote neustále opakujú a napriek akejkoľvek snahe s tým nevieme nič urobiť. Vďaka navnímaniu širších súvislostí počas konštelácie vieme potom v živote narábať s týmito situáciámi a to nám prináša pochopenie a uvoľnenie týchto situácií.

Metóda konštelácií pôvodne vznikla pri riešení osobných problémov, ktoré mali svoj pôvod v rodine a preto sa pôvodná forma tejto metódy nazýva Rodinné konštelácie. Časom sa princípy začali aplikovať v širšom rámci a preto sa dnes táto metóda úspešne využíva aj v pracovnej oblasti.

Konštelácie sú metóda, ktorá nám dokáže obohatiť svoju skúsenosť so skúsenosťou iných a stať sa tak samostatným a nezávislým pri vlastných krokoch a rozhodnutiach.

Tým, že konštelácie prinášajú zároveň poznanie samého seba uľahčujú a kryštalizujú ďaľšie konanie v bežnom živote.

Dovolíme si Vám predstaviť akcie, ktoré vedú členovia tímu iSPAK.

Systemické konštelácie

 

22.októbra
(sobota )14:00 - 18:00


Skupinový 4 hodinový praktický workshop pod vedením Helena Ballova a Nina Menkynová - certifikované lektorky holandským Hellinger Inštitútom a učiteľky systemiky.

Kto má záujem o pohľad na svoj systém zo šírky? Koho zaujímajú širšie súvislosti v práci či v rodine? Kto často nerozumie tomu, čo sa mu v živote deje a prečo..? Kto má pocit, že “hlava” už nedáva odpovede..?
Tu je pozvánka prísť a zažiť si to, čo ukazuje pole.

Prihlásiť sa môže každý. Workshop si u účastníkov nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti systemiky-len odvahu hľadať a záujem vidieť.

S láskou a s veľkým rešpektom k ceste každého z nás vás pozývame stráviť sobotu …

Konštelácie v Ateliéri


Vedomie je bránou Vedenia. Vedieť viesť seba v seba-vedomí. Myslenie je názor, vedomie je nazeranie. Nazeranie bez názoru - aj toto umožňujú systemické konštelácie, ktoré organizujem pravidelne každý mesiac. Zdravotné a psychické symptómy, vzťahy a ich harmonizácia, hojnosť a vedomé kráčanie v životných situáciách a mnoho ďalších i abstraktných tém (ako je napríklad práca so strachom) je u mňa priestor otvoriť.

Pozývam vás zažiť systemické konštelácie do inšpiratívneho prostredia ateliéru Odorata najbližšie v termínoch v čase 16:00 - 20:30:

29.septembra
20.októbra
24.novembra
Viola Texier
Cena: 40 Eur, Bližšie informácie a vstupenky prihlásenie violatexier@gmail.com, 0907789226

Seminárom sprevádza certifikovaná koučka a facilitátorka systemických konštelácií Mgr. Viola Texier s dlhoročnou skúsenosťou vo vedení individuálnych a skupinových rozvojových projektov.

Životné konštelácie


Srdečne vás pozývam na 4-hodinový workshop Životných konštelácii. Uskutoční sa 25.03.2022 v piatok v komunitnom centre Hagia Sofia na Klincovej 20. Prevediem vás ja, Renata Aruna Kreheľová, viac o mne a mojej mnohoročnej praxi nájdete na https://ispak.sk/renatak Pracujem ako terapeutka a facilitátorka systemických konštelácií.

Je v tvojom živote niečo, čo si žiada tvoju vedomú pozornosť? Vzťahy, financie, zdravie, práca či poslanie, alebo čokoľvek iné?
Si pripravený/á uvidieť skutočný obraz toho, čo sa deje v tvojom vnútornom svete a premieta sa do tvojho života? Vidieť to, čo potrebuje byť videné, prijaté a zintegrované? Život sa deje zvnútra von. Bez pravdivého poznania nášho vnútorného sveta nie je možné realizovať vedomú a tvorivú zmenu. Ak potrebuješ zmeniť uhol pohľadu, získať nový vhľad, novú perspektívu, získať odvahu urobiť ďaľší krok ku autentickému a plnému životu, ak potrebuješ nájsť vnútorné zdroje, prídi. Jedinečnosť konštelačnej práce spočíva aj v osobnom prežitku, ktorý oslovuje všetky úrovne nášho bytia s potenciálom skutočnej zmeny a skupinová dynamika obohacuje všetkých zúčastnených.
Ponúkam jasné a zrozumiteľné vedenie, bezpečný priestor a dôveru, prácu v malej skupinke a energiu skúsenosti.

Miesto si rezervuj na renakrehelova@gmail.com a uhraď 29€ v prospech účtu vedeného v ČSOB SK 71 7500 0000 0040 1668 5348, vs 121121. Vidíme sa v piatok.