Systemické konštelácie


Systemické konštelácie pomáhajú sa zorientovať v aktuálnej situáciu, ktorá sa Vám môže zdať neriešiťeľná, neustále sa opakujúca, nová, alebo potrebujete viac informácií na svoje rozhodnutie.

Dovolíme si Vám predstaviť akcie, ktoré vedú členovia tímu ISPAK.

Systemické konštelácie

 

30.októbra 2021, 14:00 - 18:00


Skupinový 4 hodinový praktický workshop pod vedením Helena Ballova a Nina Menkynová - certifikované lektorky holandským Hellinger Inštitútom a učiteľky systemiky.

Kto má záujem o pohľad na svoj systém zo šírky? Koho zaujímajú širšie súvislosti v práci či v rodine? Kto často nerozumie tomu, čo sa mu v živote deje a prečo..? Kto má pocit, že “hlava” už nedáva odpovede..?
Tu je pozvánka prísť a zažiť si to, čo ukazuje pole.

Prihlásiť sa môže každý. Workshop si u účastníkov nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti systemiky-len odvahu hľadať a záujem vidieť.

S láskou a s veľkým rešpektom k ceste každého z nás vás pozývame stráviť sobotu …

Konštelácie v Ateliéri


Vedomie je bránou Vedenia. Vedieť viesť seba v seba-vedomí. Myslenie je názor, vedomie je nazeranie. Nazeranie bez názoru - aj toto umožňujú systemické konštelácie, ktoré organizujem pravidelne každý mesiac. Zdravotné a psychické symptómy, vzťahy a ich harmonizácia, hojnosť a vedomé kráčanie v životných situáciách a mnoho ďalších i abstraktných tém (ako je napríklad práca so strachom) je u mňa priestor otvoriť.

Pozývam vás zažiť systemické konštelácie do inšpiratívneho prostredia ateliéru Odorata najbližšie v termínoch

04.11. 2021 16:00 - 20:30

Cena: 40 Eur, Bližšie informácie a vstupenky prihlásenie violatexier@gmail.com, 0907789226

Seminárom sprevádza certifikovaná koučka a facilitátorka systemických konštelácií Mgr. Viola Texier s dlhoročnou skúsenosťou vo vedení individuálnych a skupinových rozvojových projektov.
Viola Texier
Mária a Pavol Korčekovci

Rodinné a organizačné konštelácie


18.09.2021 09:00 - 17:00

Ponúkame vám sobotný termín rodinných konštelácií, ktorý odhalí prepojenia existujúce vo vašej rodine a pracovnom kolektíve. Budeme skúmať vaše vzťahy na podprahovej úrovni a vnesieme do nich systém. Rodinné a organizačné konštelácie sú vhodné pre ľudí, ktorým rodinná a pracovná komunikácia spôsobuje úzkosť a vyvoláva konflikty a rovnako pre ľudí, ktorých trápia zdravotné problémy. Veríme, že si nájdete čas a uvidíme sa.

Miesto: Hotel Empire, Trnava

viac informácií: www.korcekovci.sk.  pavol@modernabrain.sk,  +421 905 231 066

Adriana Nagyová Manažérka seminárov adrika@modernabrain.sk, 421 911 709 331