Systemické konštelácie


Systemické konštelácie sú zážitkový seminár, ktorý je určený pre všetkých, ktorí majú úprimnú snahu dozvedieť sa niečo o sebe. Zažiť niečo obohacujúce, alebo sa pozriet na svet trochu z inej perspektívy.

Konštelácie nám dokážu pomôcť v pochopení určitých situácií, často takých, ktoré sa nám v živote neustále opakujú a napriek akejkoľvek snahe s tým nevieme nič urobiť. Vďaka navnímaniu širších súvislostí počas konštelácie vieme potom v živote narábať s týmito situáciámi a to nám prináša pochopenie a uvoľnenie týchto situácií.

Metóda konštelácií pôvodne vznikla pri riešení osobných problémov, ktoré mali svoj pôvod v rodine a preto sa pôvodná forma tejto metódy nazýva Rodinné konštelácie. Časom sa princípy začali aplikovať v širšom rámci a preto sa dnes táto metóda úspešne využíva aj v pracovnej oblasti.

Konštelácie sú metóda, ktorá nám dokáže obohatiť svoju skúsenosť so skúsenosťou iných a stať sa tak samostatným a nezávislým pri vlastných krokoch a rozhodnutiach.

Tým, že konštelácie prinášajú zároveň poznanie samého seba uľahčujú a kryštalizujú ďaľšie konanie v bežnom živote.

Dovolíme si Vám predstaviť akcie, ktoré vedú členovia tímu iSPAK.

Systemické konštelácie


06.október 2023 (piatok) 16:00 - 20:00
09.december 2023 (sobota) 14:00 - 18:00

Skupinový 4 hodinový praktický workshop pod vedením Helena Bednařík Ballová a Nina Menkynová - certifikované lektorky holandským Hellinger Inštitútom a učiteľky systemiky.

Kto má záujem o pohľad na svoj systém zo šírky? Koho zaujímajú širšie súvislosti v práci či v rodine? Kto často nerozumie tomu, čo sa mu v živote deje a prečo..? Kto má pocit, že “hlava” už nedáva odpovede..?
Tu je pozvánka prísť a zažiť si to, čo ukazuje pole.

Prihlásiť sa môže každý. Workshop si u účastníkov nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti systemiky-len odvahu hľadať a záujem vidieť.

S láskou a s veľkým rešpektom k ceste každého z nás vás pozývame stráviť sobotu …

Konštelácie v Ateliéri


Vedomie je bránou Vedenia. Vedieť viesť seba v seba-vedomí. Myslenie je názor, vedomie je nazeranie. Nazeranie bez názoru - aj toto umožňujú systemické konštelácie, ktoré organizujem pravidelne každý mesiac. Zdravotné a psychické symptómy, vzťahy a ich harmonizácia, hojnosť a vedomé kráčanie v životných situáciách a mnoho ďalších i abstraktných tém (ako je napríklad práca so strachom) je u mňa priestor otvoriť.

Pozývam vás zažiť systemické konštelácie do inšpiratívneho prostredia ateliéru Odorata najbližšie v termínoch:

23. august (16:00 - 20:30)
14. september (16:00 - 20:30)
05. október (16:00 - 20:30)
09. november (16:00 - 20:30)

Viola Texier
Cena: 45 Eur, Bližšie informácie a vstupenky prihlásenie violatexier@gmail.com, 0907789226

Seminárom sprevádza certifikovaná koučka a facilitátorka systemických konštelácií Mgr. Viola Texier s dlhoročnou skúsenosťou vo vedení individuálnych a skupinových rozvojových projektov.
Termíny v čase 17:00 - 20:00:

doplníme čoskoro

Systemické konštelácie


Čas plynie a životy sa nám menia. Inokedy máme pocit, že sa nemení vôbec nič.

Ako to máš aktuálne ty? Stagnuješ, nevieš sa pohnúť z miesta – prípadne sa motáš v kruhu a nevieš ako z neho? Poď si skúsiť dať svoje myšlienky von z hlavy a pozrieť sa na “z odstupu”.

Poď si postaviť svoju živú mapu, ktorá ti môže pomôcť lepšie sa zorientovať vo vlastných témach a niekedy v nich aj upratať.

Rodinné a organizačné konštelácie


Stáva sa vám, že nedokážete využiť naplno software – skúsenosti, vedomosti, zručnosti? Vtedy potrebujete vstúpiť hlbšie a pozrieť sa ako funguje hardware našej mysle...


„Cesta Muža“, mužské konštelácie len pre pánov,

sobota 14. októbra, 9,00 – 17,00, Zavar, hotel Mlyn 

„Zrodenie Venuše“, 2-dňový víkendový seminár len pre dámy,

sobota, nedeľa, 14. - 15. októbra, 9,00 – 17,00,  kaštieľ Voderady  

„Rodinné a organizačné konštelácie“,

sobota 11.novembra,   9,00 – 17,00, kaštieľ Voderady  

„Rodinné a organizačné konštelácie“,

sobota 16.decembra,   9,00 – 17,00, kaštieľ Voderady  


Každý z nás prežívame rôzne emócie. Výživné i tie, ktoré nás o výživu oberajú. Niektoré sú však tak významné, že sa nám zamotajú v systéme. Niekedy sa nám zapúzdri srdce. Prežité utrpenie nám zabráni v šťastí, zdraví, úspechu, či schopnosti ľúbiť. Tento worshop napomáha k (seba)pochopeniu, uznaniu. Krok po kroku harmonizujeme vzťah k sebe. Od nášho sebaobrazu a od toho ako sa cítime sa z výraznej miery odvíja pohľad na preživanú realitu, ktorej každodenne čelíme. Naše vzťahy, to čo sa "nám deje" a podobne. Viac informácií

Seminárom sprevádza : Mgr. Viola Texier

Cena: 160.- Eur V cene je zahrnutá facilitačná práca lektorky, materiál: profi plátno 50x60, ktoré si odnesiete domov a neprchavý zážitok, ktorý trvá.

Kontakt na  lektorku pre otázky: violatexier@gmail.com, 0907789226