Systemický leadersip je určený pre ľudí, ktorí investujú do vlastného sebarozvoja a myslia to vážne. A pre ľudí, ktorým záleží na kvalite spolužitia ako v osobnom, tak pracovnom živote. Lebo systemický prístup je zameraný na nás v kontexte s prostredím v ktorom žijeme. Tento kurz môže byť prínosný aj pre tých, ktorí sa radi pozerajú na svet z rôznych perspektív a vychutnávajú si rôzne pohľady, ktoré sa im naskytnú. Rovnako ide o umenie nechať prirodzenú systemickú inteligenciu opäť voľne plynúť. Vidíme obraz, ktorý nám poskytuje veľa informácií o vzťahoch. Chceme sa pozrieť na hologram, na skryté vzťahy „celku“, ktorý má niekedy iné charakteristiky ako jeho jednotlivé časti.

Cieľom tohoto kurzu je naučiť/zdokonaliť sa ako komunikvať s kolegom, s klientom jeden na jedného a so skupinou, použitím systemického prístupu a dialógu, ktorý výchádza zo systemicko-fenomenologického spôsobu práce.  Všetci kouči sú veľmi vítaní. Cieľom systemického leadershiou je prehĺbiť set postojov, zručností a techník pre účastníkov, ktorí študovali a / alebo vykonávajú koučing a taktiež pre všetky úrovne akreditácie.

V čom je systemický leadership špecifický? 
Pracujeme:
  • so systemickými princípmi
  • so systemickými inform.
  • pre blaho celého systému

Skúmame:
  • pozície, pretože ľudia sú v systéme viac ako iba ich správanie 

Tento tréning je zameraný na to, ako vybudovať zručnosti práce s  nevedomými systemickými informáciámi, objaviť a rozuzliť systemické vzorce, podporiť vlastný potenciál. Tento kurz bude pracovať cez Vás, dotkne sa Vás ako osoby a aj ako profesionála - v bezpečnom prostredí skupiny, budeme prechádzť rôznymi procesmi, aby sme boli viac dostupný pre našich kolegov, klientov. Je rozdelený na základnú a pokročilú úroveň.

Objavíte ako vy, vaši kolegovia, klienti ako súčasť väčších systémov: naučením sa systemického vnímania, základná teória ako fungujú živé systémy, systemický dialóg a intervencie v koučingu v osobnom a profesionálnom kontexte. A objavovanie krásy v bytí: nevedenia, neposudzovania a bez zámerov vytvárať riešenia pre klienta.

Témy:

- Systemické vnímanie a vlastný postoj ako nástroj
- Základy systemicko-fenomenologickej teórie:    
    - Svedomia a sily, ktoré ovplyvňujú system
    - Systemické princípy efektívneho fungovania systému
    - Základné vzorce, ktoré vznikajú, keď nie sú tieto pravidlá dodržané
    - Vznikajúce symptómy
- Kroky v process systemického dialógu 
- Práca s energiou systému
- Intervencie:
    - Systemický feedback
    - Systemický feedforward
- Špecifické zručnosti: 
    - Vnímanie spojenie klienta so zdrojom
    - Vstupovanie do systému, odchádanie zo systému
    - Oddeľovanie
    - Uznanie
    - Poddanie sa
    - Prináležanie
- Práca s organizáciami, v kontexte organizácií a práca s osobnými témami,; rozdiely v organizačných a - rodinných systémoch
- Rôzne témy, ktoré sú časté zo systemickej perspektívy

Jan Jacob Stam & Bibi Schreuder Princípy systemickej práce
Nakoľko sa nám veľmi osvedčila výuka systemického prístupu aj online, rozhodli sme pokračovať vo výuke offline (stretnutia naživo v skupine) s kombináciou online stretnutí so zahraničným lektorom. Výcvik prebieha v slovenskom jazyku a časti so zahraničným lektorom sú v anglickom jazyku s prekladom do slovenského jazyka.

Základnou literatúrou je slovenský preklad publikácie "Systemic coaching" od zakladateľou Inštitútu Berta Hellingera v Holandsku.

Medzinárodný lektorský tím
certifikovaný Bert Hellinger Instituute Nederland

Helena Ballová

Zakladateľka Inštitútu systemickej práce a konštelácií (iSPAK) pod ktorým organizuje a vedie tréningy systemického prístupu a konštelácií nielen pre budúcich lektorov, ale pre všetkých, ktorých táto metóda zaujíma. 

Iveta Apine

Certifikovaná koučka, facilitátorka a trénerka systemickej práce. Zakladateľka Systemic Constellation Center Riga. Prvý krát na Slovensko zavítala vo februári 2019 a odvtedy aktívne spolupracuje s iSPAK.

Dalibor Bednařík

Psychológ a prvý slovenský externý ICF PCC kouč. Od roku 2011 2x ročne vedie vlastné výcviky Integratívneho koučingu, ktorý je postavený na princípoch polarít a systemiky. V roku 2019 získal ocenenie Kouč Roka.

6 x 2dni (75% prezenčne a 25% online so zahraničným lektorom)

Termíny skupina I.:


MODUL 1:
07.-08.jún 2023 9:30 - 17:00 offline
MODUL 2:
14.jún 2023 17:30 - 20:30 online
21.jún 2023 17:30 - 20:30 online
28.jún 2023 9:30 - 17:00 offline
MODUL 3:
12.júl 2023 17:30 - 20:30 online
19.júl 2023 17:30 - 20:30 online
26.júl 2023 9:30 - 17:00 offline
MODUL 4:
23.august 2023 17:30 - 20:30 online
30.august 2023 17:30 - 20:30 online
6.september 2023 9:30 - 17:00 offline
MODUL 5 - advanced:
27. - 28.september 2023 9:30 - 17:00 offline
MODUL 6 - advanced:
11. - 12.októbra 2023 9:30 - 17:00 offline

Termíny skupina II.:


MODUL 1:
03.-04.júl 2023 9:30 - 17:00 offline
MODUL 2:
05.júl 2023 17:30 - 20:30 online
11.júl 2023 17:30 - 20:30 online
17.júl 2023 9:30 - 17:00 offline
MODUL 3:
31.júl 2023 17:30 - 20:30 online
01.august 2023 17:30 - 20:30 online
02.august 2023 9:30 - 17:00 offline
MODUL 4:
21.august 2023 17:30 - 20:30 online
23.august 2023 9:30 - 17:00 offline
28.august 2023 17:30 - 20:30 online
MODUL 5 - advanced:
27. - 28.september 2023 9:30 - 17:00 offline
MODUL 6 - advanced:
11. - 12.októbra 2023 9:30 - 17:00 offline

Termíny skupina III.:


MODUL 1:

31.august 2023 9:30 - 17:00 offline
08.september 2023 9:30 - 17:00 offline
MODUL 2:
09.september 2023 9:30 - 17:00 offline
10.september 2023 9:30 - 17:00 offline
MODUL 3:
12.september 2023 17:30 - 20:30 online
13.september 2023 17:30 - 20:30 online
14.september 2023 9:30 - 17:00 offline
MODUL 4:
18.september 2023 17:30 - 20:30 online
19.september 2023 17:30 - 20:30 online
20.september 2023 9:30 - 17:00 offline
MODUL 5 - advanced:
27. - 28.september 2023 9:30 - 17:00 offline
MODUL 6 - advanced:
11. - 12.októbra 2023 9:30 - 17:00 offline

Cena:


1.329 € bez DPH (1.595 s DPH) základná časť (50hod.)

1.990 € bez DPH (2.380 s DPH) základná a pokročilá úroveň (75hod.)


Cenu výcviku je možné platiť aj v splátkach samostatne za každý modul (398 €), bez navýšenia ceny.

Ak máte akékoľvek otázky, prosím kontaktujte nás na info@ispak.sk alebo +421 903 206 622