Systemický koučing a poradenstvo nie sú vyhradenié výlučne len pre tých, ktorí si na vizitke píšu profesiu „kouč / konzultant / poradca“ a pre všetkých, ktorí pravidelne vo svojej práci koučujú, hoci to tak nenazývajú. Je rovnako určený pre ľudí, ktorí investujú do vlastného sebarozvoja a myslia to vážne. A pre ľudí, ktorým záleží na kvalite spolužitia ako v osobnom, tak pracovnom živote. Lebo systemický prístup je zameraný na nás v kontexte s prostredím v ktorom žijeme. Tento výcvik môže byť prínosný aj pre tých, ktorí sa radi pozerajú na svet z rôznych perspektív a vychutnávajú si rôzne pohľady, ktoré sa im naskytnú. Práve frázou „naučiť sa vidieť za roh“ zadefinoval výcvik systemického koučingu jeden z účastníkov.

Systemický koučing je v princípe umenie a veda zároveň ako pracovať s klientom alebo tímom s cieľom odhaliť skrytú dynamiku vrôznych systémoch, ktorých je klient súčasťou a urobiť ich funkčnými. Rovnako ide o umenie nechať prirodzenú systemickú inteligenciu opäť voľne plynúť. Týmto prístupom kouč nielenže pomôže klientovi získať priestor, v ktorom je možné nájsť riešenie problému, ale umožní, aby klient čerpal z prirodzeného zdroja systemického poznania, ktorý sa často môže stať dočasne nedostupným práve kvôli každodennému zhonu a tlaku z okolitého sveta.


Ku klientovi pristupujeme ako k súčasti systému. Pri systemickom koučingu a poradenstve nepracujeme iba s jednotlivcom alebo jeho funkciou, ale takisto so systémom/systémami, ktorých je klient súčasťou. Nevidíme iba fotografiu klienta, na ktorej stojí vedľa svojho šéfa a pred svojou organizáciou. Vidíme obraz, ktorý nám poskytuje veľa informácií o vzťahoch. Chceme sa pozrieť na hologram, na skryté vzťahy „celku“, ktorý má niekedy iné charakteristiky ako jeho jednotlivé časti.

V čom je systemický koučing špecifický? 
Pracujeme:
  • so systemickými princípmi
  • so systemickými inform.
  • pre blaho celého systému

Skúmame:
  • pozície, pretože ľudia sú v systéme viac ako iba ich správanie 

Cieľom tohoto výcviku je naučiť/zdokonaliť sa ako pracovať s klientom jeden na jedného a so skupinou, použitím systemického koučingu a dialógu, ktorý výchádza zo systemicko-fenomenologického spôsobu práce. Výcvik je vhodný pre tých, ktorí poznajú metódu rodinných a, alebo/ firemných konštelácií ako ja pre tých, ktorí nemajú s touto metódou žiadne skúsenosti. Všetci kouči sú veľmi vítaní. Cieľom systemického koučingu je prehĺbiť set postojov, zručností a techník pre účastníkov, ktorí študovali a / alebo vykonávajú koučing a taktiež pre všetky úrovne akreditácie.

Tento tréning je zameraný na to, ako vybudovať zručnosti práce s klientom s jeho nevedomými systemickými informáciámi, objaviť a rozuzliť systemické vzorce, podporiť transformačný proces a ako naplnenie vlastného potenciálu. Tento tréning bude pracovať cez Vás, dotkne sa Vás ako osoby a aj ako profesionála - v bezpečnom prostredí skupiny, budeme prechádzť rôznymi procesmi, aby sme boli viac dostupný pre našich klientov.

Objavíte ako vy a vaši klienti sú súčasťou väčších systémov: naučením sa systemického vnímania, základná teória ako fungujú živé systémy, systemický dialóg a intervencie v koučingu v osobnom a profesionálnom kontexte. A objavovanie krásy v bytí: nevedenia, neposudzovania a bez zámerov vytvárať riešenia pre klienta. Pre tých, ktorí chcú obohatiť svoje portfólio služieb systemickým koučingom, prosím buďte pripravený stráviť čas praktizovaním v skupinách a taktiež na nasledujúcich tréningoch.


Témy:

- Systemické vnímanie a postoj, kouč ako nástroj
- Základy systemicko-fenomenologickej teórie:    
    - Svedomia a sily, ktoré ovplyvňujú system
    - Systemické princípy efektívneho fungovania systému
    - Základné vzorce, ktoré vznikajú, keď nie sú tieto pravidlá dodržané
    - Vznikajúce symptómy
- Kroky v process systemického dialógu v koučingu
- Práca s energiou systému
- Intervencie počas koučovacieho procesu:
    - Systemický feedback
    - Systemický feedforward
    - Používanie “liečivých” viet na:
               - rozpustenie vzorcov
               - preusporiadanie systému
               - zlepšeniu rovnováhy
- Špecifické zručnosti: 
    - Vnímanie spojenie klienta so zdrojom
    - Vstupovanie do systému, odchádanie zo systému
    - Oddeľovanie
    - Uznanie
    - Poddanie sa
    - Prináležanie
- Práca s organizáciami, v kontexte organizácií a práca s osobnými, rodinnými a zdravotnými témami v koučing,; rozdielyv organizačných a - rodinných systémoch
- Rôzne témy, ktoré sú časté v koučingu zo systemickej perspektívy
- Etika v procese koučingu
- Prax a supervízia

Jan Jacob Stam & Bibi Schreuder Princípy systemickej práce
Nakoľko sa nám veľmi osvedčila výuka systemického prístupu aj online, rozhodli sme pokračovať vo výuke offline (stretnutia naživo v skupine) s kombináciou online stretnutí. Výcvik prebieha v slovenskom jazyku a časti so zahraničným lektorom sú v anglickom jazyku s prekladom do slovenského jazyka.

Základnou literatúrou je slovenský preklad publikácie "Systemic coaching" od zakladateľou Inštitútu Berta Hellingera v Holandsku.

Medzinárodný lektorský tím
certifikovaný Bert Hellinger Instituute Nederland

Helena Bednařík Ballová

Zakladateľka Inštitútu systemickej práce a konštelácií (iSPAK) pod ktorým organizuje a vedie tréningy systemického prístupu a konštelácií nielen pre budúcich lektorov, ale pre všetkých, ktorých táto metóda zaujíma. 

Iveta Apine

Certifikovaná koučka, facilitátorka a trénerka systemickej práce. Zakladateľka Systemic Constellation Center Riga. Prvý krát na Slovensko zavítala vo februári 2019 a odvtedy aktívne spolupracuje s iSPAK.

Dalibor Bednařík

Psychológ a prvý slovenský externý ICF PCC kouč. Od roku 2011 2x ročne vedie vlastné výcviky Integratívneho koučingu, ktorý je postavený na princípoch polarít a systemiky. V roku 2019 získal ocenenie Kouč Roka.


6 x 2dni 
(kombinácia prezenčne a online so zahraničným lektorom)

Termíny pre skupinu
od 05/2024 - 12/2024 :


MODUL 1:
22.mája 2024 9:30 - 17:00 offline
29.mája 2024 17:30 - 20:30 online
05.júna 2024 17:30 - 20:30 online

MODUL 2:
12.júna 2024 17:30 - 20:30 online
19.júna 2024 9:30 - 17:00 offline
26.júna 2024 17:30 - 20:30 online

MODUL 3:
11.-12.septembra 2024 9:30 - 17:00 offline

MODUL 4:
22. - 23.októbra 2024 9:30 - 17:00 offline

MODUL 5:
12. - 13.novembra 2024 9:30 - 17:00 offline

MODUL 6:
10. - 11.decembra 2024 9:30 - 17:00 offline

Miesto:

Bratislava - Petržalka

Cena:

1.990 € bez DPH (2.380 s DPH)


Cenu výcviku je možné platiť aj v splátkach samostatne za každý modul (398 €), bez navýšenia ceny.

Ak máte akékoľvek otázky, prosím kontaktujte nás na info@ispak.sk alebo +421 903 206 622