Systemický koučing a poradenstvo nie sú vyhradenié výlučne len pre tých, ktorí si na vizitke píšu profesiu „kouč / konzultant“. Je rovnako určený pre rodičov, učiteľov, iných odborníkov, podnikateľov, manažérov, terapeutov a konzultantov, ktorí pravidelne vo svojej práci koučujú, hoci to tak nenazývajú. Poznať základy konverzačných princípov považujeme za samozrejmosť. Tento výcvik môže byť prínosnaý aj pre tých, ktorí sa radi pozerajú na svet z rôznych perspektív a vychutnávajú si rôzne pohľady, ktoré sa im naskytnú. Práve frázou „naučiť sa vidieť za roh“ zadefinoval výcvik systemického koučingu jeden z účastníkov.

Systemický koučing je v princípe umenie a veda zároveň ako pracovať s klientom alebo tímom s cieľom odhaliť skrytú dynamiku vrôznych systémoch, ktorých je klient súčasťou a urobiť ich funkčnými. Rovnako ide o umenie nechať prirodzenú systemickú inteligenciu opäť voľne plynúť. Týmto prístupom kouč nielenže pomôže klientovi získať priestor, v ktorom je možné nájsť riešenie problému, ale umožní, aby klient čerpal z prirodzeného zdroja systemického poznania, ktorý sa často môže stať dočasne nedostupným práve kvôli každodennému zhonu a tlaku z okolitého sveta.


Ku klientovi pristupujeme ako k súčasti systému. Pri systemickom koučingu a poradenstve nepracujeme iba s jednotlivcom alebo jeho funkciou, ale takisto so systémom/systémami, ktorých je klient súčasťou. Nevidíme iba fotografiu klienta, na ktorej stojí vedľa svojho šéfa a pred svojou organizáciou. Vidíme obraz, ktorý nám poskytuje veľa informácií o vzťahoch. Chceme sa pozrieť na hologram, na skryté vzťahy „celku“, ktorý má niekedy iné charakteristiky ako jeho jednotlivé časti.

V čom je systemický koučing špecifický? 
Pracujeme:
  • so systemickými informáciami
  • pre blaho celého systému
  • so systemickými princípmi

Skúmame:
  • pozície, pretože ľudia sú v systéme viac ako iba ich správanie 

Cieľom tohoto výcviku je naučiť/zdokonaliť sa ako pracovať s klientom jeden na jedného a so skupinou, použitím systemického koučingu a dialógu, ktorý výchádza zo systemicko-fenomenologického spôsobu práce. Výcvik je vhodný pre tých, ktorí poznajú metódu rodinných a, alebo/ firemných konštelácií ako ja pre tých, ktorí nemajú s touto metódou žiadne skúsenosti. Všetci kouči sú veľmi vítaní. Cieľom systemického koučingu je prehĺbiť set postojov, zručností a techník pre účastníkov, ktorí študovali a / alebo vykonávajú koučing a taktiež pre všetky úrovne akreditácie.

Tento tréning je zameraný na to, ako vybudovať zručnosti práce s klientom s jeho nevedomými systemickými informáciámi, objaviť a rozuzliť systemické vzorce, podporiť transformačný proces a ako naplnenie vlastného potenciálu. Tento tréning bude pracovať cez Vás, dotkne sa Vás ako osoby a aj ako profesionála - v bezpečnom prostredí skupiny, budeme prechádzť rôznymi procesmi, aby sme boli viac dostupný pre našich klientov.

Objavíte ako vy a vaši klienti sú súčasťou väčších systémov: naučením sa systemického vnímania, základná teória ako fungujú živé systémy, systemický dialóg a intervencie v koučingu v osobnom a profesionálnom kontexte. A objavovanie krásy v bytí: nevedenia, neposudzovania a bez zámerov vytvárať riešenia pre klienta. Pre tých, ktorí chcú obohatiť svoje portfólio služieb systemickým koučingom, prosím buďte pripravený stráviť čas praktizovaním v skupinách a taktiež na nasledujúcich tréningoch.


Témy:

- Systemické vnímanie a postoj, kouč ako nástroj
- Základy systemicko-fenomenologickej teórie:    
    - Svedomia a sily, ktoré ovplyvňujú system
    - Systemické princípy efektívneho fungovania systému
    - Základné vzorce, ktoré vznikajú, keď nie sú tieto pravidlá dodržané
    - Vznikajúce symptómy
- Kroky v process systemického dialógu v koučingu
- Práca s energiou systému
- Intervencie počas koučovacieho procesu:
    - Systemický feedback
    - Systemický feedforward
    - Používanie “liečivých” viet na:
               - rozpustenie vzorcov
               - preusporiadanie systému
               - zlepšeniu rovnováhy
- Špecifické zručnosti: 
    - Vnímanie spojenie klienta so zdrojom
    - Vstupovanie do systému, odchádanie zo systému
    - Oddeľovanie
    - Uznanie
    - Poddanie sa
    - Prináležanie
- Práca s organizáciami, v kontexte organizácií a práca s osobnými, rodinnými a zdravotnými témami v koučing,; rozdielyv organizačných a - rodinných systémoch
- Rôzne témy, ktoré sú časté v koučingu zo systemickej perspektívy
- Etika v procese koučingu
- Prax a supervízia

Nakoľko sa nám veľmi osvedčila výuka systemického prístupu aj online, rozhodli sme pokračovať vo výuke online s praktickými cvičeniami offline vždy po ukončení modulu. Výcvik prebieha v anglickom jazyku s prekladom do slovenského jazyka.

Medzinárodný lektorský tím - certifikovaný Bert Hellinger Instituute Nederland:

Iveta Apine - Lotyšsko
Helena Ballová - Slovensko
Dalibor Bednařík - Slovensko

Skupina od 01/2022 - 06/2022 :


MODUL 1:
12.01.2022 online 17:30 - 20:30
19.01.2022 online 17:30 - 20:30
26.01.2022 online 17:30 - 20:30
02.02.2022 online 17:30 - 20:30
05.02.2022 offline 09:30 - 12:30

MODUL 2:
09.02.2022 online 17:30 - 20:30
16.02.2022 online 17:30 - 20:30
23.02.2022 online 17:30 - 20:30
02.03.2022 online 17:30 - 20:30
05.03.2022 offline 09:30 - 12:30

MODUL 3:
23.03.2022 online 17:30 - 20:30
30.03.2022 online 17:30 - 20:30
06.04.2022 online 17:30 - 20:30
24.04.2022 offline 09:30 - 16:30

MODUL 4:
27.04.2022 online 17:30 - 20:30
04.05.2022 online 17:30 - 20:30
11.05.2022 online 17:30 - 20:30
18.05.2022 online 17:30 - 20:30
21.05.2022 offline 09:30 - 12:30

MODUL 5:
01.06.2022 online 17:30 - 20:30
08.06.2022 online 17:30 - 20:30
15.06.2022 online 17:30 - 20:30
24.06.2022 offline 09:30 - 17:30

Nová skupina jeseň 2022:Formulár na prihlásenie


Ak máte akékoľvek otázky, prosím kontaktujte nás na info@ispak.sk alebo +421 903 206 622


Ak máte akékoľvek otázky, prosím kontaktujte nás na info@ispak.sk alebo +421 903 206 622