V posledných rokoch narastá záujem o metódu konštelácií a aplikáciu systemickej teórie v rámci prístupov sebarozvoja po celom svete.

Rodinné konštelácie podľa Berta Hellingera rýchlo vzbudil celosvetový záujem. Vo viac ako 25 krajinách konzultanti, kouči, terapeuti a rôzny lektori rodinných a organizačných konštelácií pracujú s metódou Berta Hellingera.

Vývoj v tejto oblasti vedie k odhaľovaniu nových ciest ako vnímať jednotlivcov a systémy v ktorých sa pohybujeme a preto základ práce je postavený na systemickom prístupe. Od toho sa odvíja aj názov systemické konštelácie, ktoré odhaľujú skryté dynamiky, ktoré sú prítomné v rodinách a vo všetkých systémoch v ktorých sa pohybujeme. V opakujúcich sa situáciách a vznikajúcich problémoch sa týmto prístupom dokážu zobraziť cesty smerom k jednoduchým riešeniam. Systemický prístup sa zameriava na príčiny a potreby symptómu (nie na symptómy samotné).

Rastúci záujem a entuziazmus v tejto oblasti nás vedie k zorganizovaniu tréningu, ktorého zmyslom je sa naučiť správne používanie základných techník tejto výnimočnej metódy na základe metodiky Inštitútu Berta Hellingera v Holandsku (Bert Hellinger Instituut Nederland), ktorého zakladateľom je Jan Jacob Stam so svojou manželkou Bibi Schreuder.

Chceme zdieľať vedomosti a skúsenosti rôznych lektorov, ktorí pracujú na tomto poli tak, aby si každý vedel nájsť vlastnú cestu cez uvedomenie si vlastných postupov a dosiahnutých výsledkov. Cieľom je poskytnúť nový druh perspektívy a jasnosti v práci vďaka použitiu základných princípov a zároveň napojenie na široký medzinárodný pohyb v tejto oblasti, kde profesionáli z rôznych disciplín neustále prinášajú nové postupy práce.

Základný tréningový kurz je rozdelený do 6 modulov tak, že modul trvá 2-3 dni. Medzi jednotlivými modulmi budú prebiehať pracovné skupiny na ktorých sa budú trénovať praktické zručnosti z jednotlivých modulov.

Podmienkou účasti na výcviku je absolvovanie minimálne 3 seminárov systemických konštelácií.

Po absolvovaní tréningu dostanú učastníci certifikát. 

Cieľ tréningu

Cieľom tréningu je si čo najjasnejšie osvojiť systemickú prácu a účastnící sa budú zameriavať hlavne na:

  • Budovanie svojho pohľadu zo systemického a fenomenologického hľadiska na základ, ktorý tvoria rodinné systémy na ktoré nadväzujú na iné sociálne systémy.
  • Rozvíjanie intervencií, ktoré sa zameriavajú na odhalenie toho čo sa deje, aby klient získal novú perspektívu a nasmerovanie na vlastné riešenie svojej situácie.
  • Trénovanie použitia nástrojov systemického prístupu v práci s rodinnými a inými systémami  v konzultantskej práci a v denno-dennej praxi
  • Ako viesť systemické konštelácie

Kto sa môže zúčastniť

Tento kurz je určený pre ľudí, ktorí majú záujem hlbšie spoznať metódu systemických konštelácií podanú hlboko prepracovaným teoretickým rámcom rodinných konštelácií, na základe ktorého majú účastníci možnosť poznatky využívať v rámci vlastného sebarozvoja ako aj v rámci rozvoja svojej profesie. Napriek tomu, že sa jedná o základný kurz, tak veríme, že tento kurz je vhodný aj pre všetkých, ktorí už majú absolvované podobné kurzy a majú aj praktické skúsenosti s rodinnými konšteláciami, nakoľko spôsob výuky Bert Hellinger Instituute Nederland je založený na najnovších poznatkoch v oblati systemickej práce a zároveň v súlade s originálnym prínosom Berta Hellingera.

Základné témy:

– systemický a fenomenologický prístup
– systemické vnímanie a pozorovanie
– 3 mechanizmy prežitia
– dynamiky v rodinách – vzorce: identifikácia, triangulácia, parentifikácia, polarizácia….
– primárne, sekundárne, systemické pocity
– 3 piliere systemickej práce
– vnútorné procesy facilitátora
– mapa konštelácií
– rozpoznávanie dynamík a testovanie intervencií
– zvyšovanie a znižovanie tlaku v systéme
– zostavenie konštelácie: dohoda s klientom, úvodné interview s klientom, výber elementov, práca so zástupcami, ukončenie konštelácie
– typy konštelácií: individuálne, mini konštelácie, skryté konštelácie,…
– procesná práca a rituály
– etika
– práca s hosťujúcimi klientami
– supervízia
– integrácia profesionálnych skúsenosti
– ….

Ak máte akékoľvek otázky, prosím kontaktujte nás na info@ispak.sk alebo +421 903 206 622

Aktuálny výcvik 2023:


Modul 1
25.november 2023 (sobota) 10:00 - 17:30
26.november 2023 (nedeľa) 10:00 - 16:00
Modul 2
20.január 2024 (sobota) 10:00 - 17:30
21.január 2024 (nedeľa) 10:00 - 16:00
Modul 3
16.marec 2024 (sobota) 10:00 - 17:30
17.marec 2024 (nedeľa) 10:00 - 16:00
Modul 4
26.apríl 2024 (piatok) 10:00 - 17:30
27.apríl 2024 (sobota) 10:00 - 17:30
28.apríl 2024 (nedeľa) 10:00 - 16:00
Modul 5
31.máj 2024 (piatok) 10:00 - 17:30
01.jún 2024 (sobota) 10:00 - 17:30
02.jún 2024 (nedeľa) 10:00 - 16:00
Modul 6
20.september 2024 (piatok) 10:00 - 17:30
21.september 2024 (sobota) 10:00 - 17:30
22.september2024 (nedeľa) 10:00 - 16:00

Výcvik 2024/2025:


Modul 1
19.október 2024 (sobota) 10:00 - 17:30
20.október 2024 (nedeľa) 10:00 - 16:00
Modul 2
07.december 2024 (sobota) 10:00 - 17:30
08.december 2024 (nedeľa) 10:00 - 16:00
Modul 3
08.február 2025 (sobota) 10:00 - 17:30
09.február 2025 (nedeľa) 10:00 - 16:00
Modul 4
21.marec 2025 (piatok) 10:00 - 17:30
22.marec 2025 (sobota) 10:00 - 17:30
23.marec 2025 (nedeľa) 10:00 - 16:00
Modul 5
25.apríl 2025 (piatok) 10:00 - 17:30
26.apríl 2025 (sobota) 10:00 - 17:30
27.apríl 2025 (nedeľa) 10:00 - 16:00
Modul 6
06.jún 2025 (piatok) 10:00 - 17:30
07.jún 2025 (sobota) 10:00 - 17:30
08.jún 2025 (nedeľa) 10:00 - 16:00


Miesto:

Creative Labyrinth 2
Račianska 15, BRATISLAVA

Cena:

15 dní
2.000€ bez DPH (2.400€ s DPH)

Cenu výcviku je možné platiť aj v splátkach samostatne za každý modul (400 €) - bez navýšenia ceny.
V cene nie je zahrnuté ubytovanie a strava.
V cene kurzu je zahrnuté drobné občerstvenie, káva, čaj.....

Lektori:

Helena Bednařík Ballová

Na Slovensku založila Inštitút systemickej práce a konštelácií pod ktorým organizuje a vedie tréningy systemického prístupu a konštelácií nielen pre budúcich lektorov, ale pre všetkých, ktorých táto metóda zaujíma. viac info

Dalibor Bednařík

Psychológ a prvý slovenský externý ICF PCC kouč. Od roku 2011 2x ročne vedie vlastné výcviky Integratívneho koučingu, ktorý je postavený na princípoch polarít a systemiky. V roku 2019 získal ocenenie Kouč Roka. viac info

Iveta Apine

Koučka, facilitátorka a trénerka systemickej práce.

Zakladateľka Systemic Constellation Center Riga a trénerka Bert Hellinger Institut Netherland.