Čo to znamená systemicky sa správne rozviesť?

V predchádzajúcom blogu som spomenula, že zo systemického pohľadu rozvod nastáva, až keď je koniec vzťahu dvoch ľudí a na to nepostačuje „papier“. Takže, často trápenie spojené s rozvodom iba pokračuje v inej forme. Okrem toho existujú prípady, keď vzťah skončil, no  „papierovo“ sú stále obaja manželia. 

Ako viete, že ste systemicky rozvedený a váš vzťah s bývalým partnerom naozaj skončil? Nastáva to vtedy, ak voči bývalému partnerovi už nemáte veľa pocitov. Napríklad už necítite vinu, hnev, smútok, že už sa nedoťahujete o majetok alebo peniaze. Už mu viete celou svojou bytosťou zaželať veľa šťastia. Viete sa posunúť ďalej a stretnúť lásku – vtedy je nádej, že ste šťastne rozvedení a ste slobodní.

Skúsim túto tému ešte viac priblížiť cez otázky účastníkov na kurze:


Je možné, že v dvojici je jeden systemicky rozvedený a druhý nie?

Na to, aby sa niečo skončilo, musia byť dvaja. Pretože na začiatku vzťahu boli dvaja. Preto sú potrební obaja, aby sa mohli aj obaja oddeliť. Niektorí partneri si robia život neznesiteľným. Jednoducho sa s nimi nedá rozviesť.  Stále ich totiž niečo spája.  Vyžaduje si to veľa odvahy nechať bývalého partnera ísť smerom k jeho osudu. Veľakrát sa stretávam s nádejou v klientových očiach. Dúfa, že sa po rozvode zbaví bývalého partnera. Uteká od neho k novému partnerovi. To je iba útek, to nie je rozvod.

Považujem za dôležité zdôrazniť: Rozvádzame sa s partnerom – nie s deťmi. Po rozvode končí partnerský vzťah, ale nekončí rodičovstvo. Niekedy je ťažké rozlíšiť, čo je partnerstvo a čo je rodičovstvo. Preto je nevyhnutné sa dohodnúť na tom, čo a ako budete robiť – ako rodičia. To je najväčšia výzva pre rozvádzajúci sa pár. Pozor, nie sa iba dohodnúť! Ale aj skutočne tak robiť. Vtedy je to skôr o chode a manažovaní, to už nie je vzťah medzi partnermi. Čím sú deti menšie, tým je to ťažšie, lebo je tam veľa nevyslovenej bolesti.

 

Ak som v partnerstve, kde je partner rozvedený a stále je tam veľa emócií (z prechádzajúceho manželstva). Čo môžem urobiť, aby bol náš vzťah v poriadku?

Môžeš to prestať tolerovať. Tak odpovedám klientom.  Samozrejme ich to veľakrát šokuje. Keď sa bavíme o systemickej perspektíve: ak partner nie je úplne rozvedený, má papier o rozvode, ale jeho bývalý vzťah nie je úplne ukončený – otázkou je, či v rámci jeho nového života existuje miesto pre nového partnera. Stáva sa, že nový partner je spokojný v takomto vzťahu, kde má svoje miesto iba na 50%.  Väčšinou ide o človeka, ktorý túto situáciu pozná zo svojho pôvodného rodinného systému a toleruje to, pretože ani netuší, že to môže byť inak. Vtedy sa nachádza vo vzťahu, kde má pozíciu partnera iba čiastočne. Preto mojou odpoveďou býva: prestaň to tolerovať. To neznamená, že ho má prestať milovať. Ide iba o jasné oddelenie toho, kto je za čo zodpovedný. Partneri, ktorí nemajú svoje miesto v plne miere vynakladajú príliš veľa úsilia, aby vzťah fungoval. Vlastne pracujú na vzťahu aj za toho druhého partnera. Tak vzniká a narastá nerovnováha vo vzťahu.


Čo môže osoba,  ktorá má vnútorne nedoriešený rozvod urobiť, aby vzťah ukončila?

Vyhľadať odbornú pomoc, pretože mu daná situácia berie životnú energiu. Akoby vysávala z neho život. V takýchto prípadoch je veľa nedokončeného a s tým je často potrebná externá pomoc. Stretávam sa s tým, že vnútorne nedoriešený vzťah je spôsobený tým, že partner sa potrebuje dostať k zdroju, ktorý mu umožní sa posunúť ďalej.  Ale nie k externému zdroju, ale k svojmu vnútornému zdroju, aby mal dostatok sily sa opäť napojiť na svoj životný potenciál.

 

Čo vo vzťahoch, kde je trojuholník, alebo kde popri rodine prebieha paralelný vzťah?

Čo to znamená pre deti do budúcna?

Deti väčšinou takýto vzorec opakujú. A to isté sa môže diať s dospelými, ktorí ho tiež iba odniekiaľ opakujú. Takéto správanie sa môže diať po generácie a môže trvať aj celý život. Zmena spôsobu správania však vedie k vnútornému rastu, no nie je to ľahké. 

A keď klient s tým chce pracovať? Keď chce ten vzorec zmeniť? 

Namiesto odpovede ponúknem skôr štruktúru… je to trojuholník a trojuholník existuje, pretože všetky tri body trojuholníka sú s tým v komforte. Tým je trojuholník stabilný. Všetky tri časti sú spokojné, pretože im to nejakým spôsobom a väčšinou nevedome vyhovuje. Je to pre nich najlepšia cesta ako žiť.

No vnútorne je to veľmi náročné, časť takéhoto vzťahu je neustále klamstvo. Akonáhle sa ľudia naučia klamať, niečo hlboko v nich sa zlomí. Ak niekto klame dostatočne dlho, po čase už nevie rozpoznať, čo je pravda a čo je lož.

Neklamú pretože si to vedome želajú. Je to na hlbokej úrovni – mohli by sme povedať, že to je na úrovni duše. A preto podvádzanie môže trvať roky. Je to komplikované a zároveň je to určitým spôsobom uspokojujúce pre každého.. Pretože, ak by prestali – museli by sa pozrieť na realitu. A realita, špeciálne ak trojuholník trvá roky, je neúnosná. Každej osobe v rámci trojuholníka niečo chýba, niečo veľmi významné na úrovni života ako takého. Každý z trojuholníka postráda obrovský element, ktorý mu chýba v živote. Väčšinou žiadny z nich nemá dostatočné zdroje na to, aby zistil, čo mu to chýba. Preto to je tak stabilné.  


Mohli by sme povedať, že to slúži niečomu, čo chýba?
 

Áno, ale pre všetkých.  

Ako sa dostať z trojuholníka?

Môžeš pracovať so všetkými časťami trojuholníka a každej sa opýtať:

-       Čo týmto získavaš?
-       Čo hľadáš?
-       Akú cenu platíš, že si v takejto situácii?

Tá cena je veľmi vysoká. Často v priebehu 5-10 rokov začnú byť problémy s krvným tlakom a so srdcom, lebo celá situácia je tak neúnosná. Je to neustály život v klame. Ľudia sú vynaliezaví, stále hľadajú tú najlepšiu možnosť. Takže je dôležité uvidieť / akceptovať, že oni inak žiť nevedia. Cestou von z tejto situácie je začať hľadať a  budovať zdroje týchto ľudí, aby sa pozreli na realitu. Niekedy zistíme, že osoba ani nepozná iný druh vzťahov, takže sa veľa musí naučiť. A nie každý sa chce učiť, sú ľahšie cesty ako žiť… Vystúpiť z trojuholníka je vždy nekomfortné.

 

Čo dodať na záver... vzťahy sú nevyčerpateľnou témou. No práve vďaka tomu aké máme vzťahy, ako budujeme vzťahy, ako udržiavame vzťahy, prečo zostávame vo vzťahoch, prečo odchádzame zo vzťahov, prečo nemáme vzťahy tak spoznávame sami seba. Inšpirujúcou v tomto môže býť aj Esther Perel v jednom z jej blogou „Mýtus o sebaláske“ (https://estherperel.com/blog/letters-from-esther-8). Odporúčam si ju vygoogliť, lebo ja ju volám ROCK STAR.

 

 Iveta Apine, Helena Ballová
(inšpirované otázkami účastníkov na výcviku Systemický koučing a systemické poradenstvo)