TEAM

Helena B.Ballová

Moja neustála túžba dozvedieť sa ako veci skutočne fungujú ma doviedla k metóde systemických konštelácií a odtiaľ to bol už iba krôčik k systemickému prístupu ako takému. viac info

Nina Menkynová

Od roku 2016 fungujem pod vlastnou značkou “Nina Menkynova” a pôsobím ako koučka, terapeutka a lektorka.
viac info

Dalibor Bednařík

Plne sa venujem koučingu na princípe polarít, systemického, procesného pohľadu. Rozvíjam mimoslovný spôsob práce, práce so všetkými zmyslovými modalitami. 

Petra & Daniela MAXILOGY


Rozvíjame vaše SILNÉ STRÁNKY. Pomáhame vám budovať CELOSTNÝ LEADERSHIP.        viac info

Viola Texier

Systemika je v súlade s čistou autentickosťou prírody a jej pravidiel, mám v nej nekonečnú inšpiráciu pre každodennú tvorbu vlastnej reality.  viac info

Eva Baluchová

Hlboko verím, že v každej veci, situácii a najmä v každom človeku nájdete obe krajné polohy. Plus aj mínus. Ukazujú mi to moje skúsenosti, učia a potvrdzujú mi to ľudia, ktorých stretávam...   viac info

Korčekovci

Konštelácie sú metóda s ktorou pracujeme na Slovensku ako jedny z prvých a našim pôsobiskom je Trnava.
viac info

Dáša Čajková

S konšteláciami som sa prvý krát stretla v roku 2017. Najviac ma zaujal systemický koučing a preto sa v tomto smere ďalej aktívne rozvíjam. 
viac info

Janka Porubanová

"Som a vždy budem v správnom čase na správnom mieste pre svoj osobný rast, úspech a šťastie, čo mi umožňuje naplno využiť svoje nadanie v tomto živote pre svoje dobro a dobro všetkých ostatných"    viac info

Martin Nemčík

V súčasnosti poskytujem finančno/manažérske služby zamerané na firmy, s rastovým potenciálom, ktoré hľadajú smart kapitál. Sám vlastním minoritné podiely v takýchto firmách. viac info

Jana Kurej

Ako astroterapeut podporujem klienta v nahliadnutí a prijatí všetkých stránok jeho osobnosti. Popri lektorovaní, konzultáciách a terapiách rozvíjam ako večný hľadač odpovedí svoj vlastný systém duchovnej alchýmie. viac info

Mariana Dachová

Od detstva som mala možnosť pozorovať, ako fungujú rozmanité systémy a odlišnú realitu rodinného života u dvoch vzájomne si blízkych a aj vzdialenych národov....  viac info

Juraj Víg

Som klasický – vizuálny – pohybový – a systemický facilitátor. Sprevádzam ľudí pri ich budovaní vzťahu so sebou samými aj svojim okolím. viac info

Renata Kreheľová

Pilierom mojej práce je celostný prístup a dôraz na prehlbovanie emočnej zrelosti, komunikačných schopností a zdravých vzťahových väzieb. viac info

Tatiana Reindlová

Systemická práca je pre mňa nesmierne napĺňajúca a obohacujúca.  Je ďalšou kockou do skladačky pre plnohodnotný a naplnený život. viac

Adriana Kováčová

Považujem sa za koučku srdcom i dušou. Keďže dlhé roky pracujem ako poskytovateľ ZS denne komunikujem s ľuďmi. viac