TEAM

Helena Ballová

Moja neustála túžba dozvedieť sa ako veci skutočne fungujú ma doviedla k metóde systemických konštelácií a odtiaľ to bol už iba krôčik k systemickému prístupu ako takému. viac info

Martin Nemčík

V súčasnosti poskytujem finančno/manažérske služby zamerané na firmy, s rastovým potenciálom, ktoré hľadajú smart kapitál. Sám vlastním minoritné podiely v takýchto firmách. viac info

Dalibor Bednařík

Plne sa venujem koučingu na princípe polarít, systemického, procesného pohľadu. Rozvíjam mimoslovný spôsob práce, práce so všetkými zmyslovými modalitami. 

Nina Menkynová

Od roku 2016 fungujem pod vlastnou značkou “Nina Menkynova” a pôsobím ako koučka, terapeutka a lektorka.
viac info

Dáša Čajková

S konšteláciami som sa prvý krát stretla v roku 2017. Najviac ma zaujal systemický koučing a preto sa v tomto smere ďalej aktívne rozvíjam. 
viac info

Viola Texier

Systemika je v súlade s čistou autentickosťou prírody a jej pravidiel, mám v nej nekonečnú inšpiráciu pre každodennú tvorbu vlastnej reality.  viac info

Eva Baluchová

Hlboko verím, že v každej veci, situácii a najmä v každom človeku nájdete obe krajné polohy. Plus aj mínus. Ukazujú mi to moje skúsenosti, učia a potvrdzujú mi to ľudia, ktorých stretávam...   viac info

Korčekovci

Konštelácie sú metóda s ktorou pracujeme na Slovensku ako jedny z prvých a našim pôsobiskom je Trnava.
viac info

Dagmar Kolesárová

Spoločne nachádzame to, čo je pre Vás prirodzené a v čom ste VY dobrí. Tým pádom sa Vám budú následné kroky i zmeny robiť ľahko a prirodzene... viac info

Janka Porubanová

"Som a vždy budem v správnom čase na správnom mieste pre svoj osobný rast, úspech a šťastie, čo mi umožňuje naplno využiť svoje nadanie v tomto živote pre svoje dobro a dobro všetkých ostatných"    viac info

Mariana Dachová

Od detstva som mala možnosť pozorovať, ako fungujú rozmanité systémy a odlišnú realitu rodinného života u dvoch vzájomne si blízkych a aj vzdialenych národov....  viac info

Petra & Daniela MAXILOGY


Rozvíjame vaše SILNÉ STRÁNKY. Pomáhame vám budovať CELOSTNÝ LEADERSHIP.        viac info

Juraj Víg

Som klasický – vizuálny – pohybový – a systemický facilitátor. Sprevádzam ľudí pri ich budovaní vzťahu so sebou samými aj svojim okolím. viac info

Renata Kreheľová

Pilierom mojej práce je celostný prístup a dôraz na prehlbovanie emočnej zrelosti, komunikačných schopností a zdravých vzťahových väzieb. viac info

Jana Kurej

Ako astroterapeut podporujem klienta v nahliadnutí a prijatí všetkých stránok jeho osobnosti. Popri lektorovaní, konzultáciách a terapiách rozvíjam ako večný hľadač odpovedí svoj vlastný systém duchovnej alchýmie. viac info

Andrea Starostová

Po 8 rokoch aktívneho konzultantského života, lietania a žitia v Ženeve, Frankfurte, Viedni a v Prahe, som sa vrátila na Slovensko, keďže sa v prelomovom roku 2020 celý svet spomalil a začal sa meniť. viac info