Vzdelávanie


Možnosť oboznámiť sa so systemickým prístupom na profesionálnej úrovni, tak aby ste tieto nástroje vedeli používať pre svoj profesionálny život v profesiách, koučov, poradcov, ale aj ako skvelá možnosť preskúmať, ako použiť systemické nástroje priamo vo firme kde ste majiteľom, manažérom alebo aj radovým zamestnancom. Zároveň ponúkame aj možnosti na spoločný rozvoj tejto metódy a vzájomnú podporu.


Výcvik je určený pre ľudí, ktorí majú záujem hlbšie spoznať metódu systemických konštelácií podanú kvalitne prepracovaným teoretickým rámcom rodinných konštelácií, na základe ktorého majú účastníci možnosť poznatky využívať v rámci vlastného sebarozvoja ako aj v rámci rozvoja svojej profesie. viac info


Systemický koučing a poradenstvo je v princípe umenie a veda zároveň. Preto je súčasťou tréningu kvalitne prepracovaná teória systemickej práce a zároveň aj priestor pre účastníkov, ako nájsť svoj šťýl v tejto oblasti. Cieľom je dokázať pracovať s klientom alebo tímom s cieľom odhaliť skrytú dynamiku v rôznych systémoch a urobiť ich funkčnými. viac info
Systemický leadersip je určený pre ľudí, ktorí investujú do vlastného sebarozvoja a myslia to vážne. A pre ľudí, ktorým záleží na kvalite spolužitia ako v osobnom, tak pracovnom živote. viac info


Počas tréningu sa bude pracovať na vedomostiach, skúsenostiach a pochopení základných princípov a pozadia systemickej práce v organizáciách. Účastníci budú priebežne prechádzať jednotlivými rolami (kouč, klient, lektor (facilitátor), zástupca, asistent), ako aj jednotlivými stupňami priebehu vedenia konštelácie. viac info


Pravidelné stretnutia absolventov systemických a konštelačných výcvikov, ktoré sú určené na vzájomné zdieľanie vedomostí a vzájomnú podporu. viac info