Vzdelávanie


Možnosť oboznámiť sa so systemickým prístupom na profesionálnej úrovni, tak aby ste tieto nástroje vedeli používať pre svoj profesionálny život v profesiách, koučov, poradcov, ale aj ako skvelá možnosť preskúmať, ako použiť systemické nástroje priamo vo firme kde ste majiteľom, manažérom alebo aj radovým zamestnancom. Zároveň ponúkame aj možnosti na spoločný rozvoj tejto metódy a vzájomnú podporu.

4 dni

Séria workshopov ponúka silný zážitok, ktorý vychádza zo systemického metodického prístupu s priamym prepojením na prax. V rámci kurzu sa oboznámite s teóriou a vyskúšate si rôzne praktické príklady cvičení, ktoré sa viažu aj na vaše životné situácie. viac info

12 dní

Systemický koučing a poradenstvo je v princípe umenie a veda zároveň. Preto je súčasťou tréningu kvalitne prepracovaná teória systemickej práce a zároveň aj priestor pre účastníkov, ako nájsť svoj šťýl v tejto oblasti. Cieľom je dokázať pracovať s klientom alebo tímom s cieľom odhaliť skrytú dynamiku v rôznych systémoch a urobiť ich funkčnými. viac info


15 dní

Výcvik je určený pre ľudí, ktorí majú záujem hlbšie spoznať metódu systemických konštelácií podanú kvalitne prepracovaným teoretickým rámcom rodinných konštelácií, na základe ktorého majú účastníci možnosť poznatky využívať v rámci vlastného sebarozvoja ako aj v rámci rozvoja svojej profesie. viac info

16 dní

Počas tréningu sa bude pracovať na vedomostiach, skúsenostiach a pochopení základných princípov a pozadia systemickej práce v organizáciách. Účastníci budú priebežne prechádzať jednotlivými rolami (kouč, klient, lektor (facilitátor), zástupca, asistent), ako aj jednotlivými stupňami priebehu vedenia konštelácie. viac info

1x do mesiaca

Pravidelné stretnutia absolventov systemických a konštelačných výcvikov, ktoré sú určené na vzájomné zdieľanie vedomostí a vzájomnú podporu. viac info