Vzdelávanie


Možnosť oboznámiť sa so systemickým prístupom na profesionálnej úrovni, tak aby ste tieto nástroje vedeli používať pre svoj profesionálny život v profesiách, koučov, poradcov, ale aj ako skvelá možnosť preskúmať, ako použiť systemické nástroje priamo vo firme kde ste majiteľom, manažérom alebo aj radovým zamestnancom. Zároveň ponúkame aj možnosti na spoločný rozvoj tejto metódy a vzájomnú podporu.


Výcvik je určený pre ľudí, ktorí majú záujem hlbšie spoznať metódu systemických konštelácií podanú kvalitne prepracovaným teoretickým rámcom rodinných konštelácií, na základe ktorého majú účastníci možnosť poznatky využívať v rámci vlastného sebarozvoja ako aj v rámci rozvoja svojej profesie. viac info


Systemický koučing a poradenstvo je v princípe umenie a veda zároveň. Preto je súčasťou tréningu kvalitne prepracovaná teória systemickej práce a zároveň aj priestor pre účastníkov, ako nájsť svoj šťýl v tejto oblasti. Cieľom je dokázať pracovať s klientom alebo tímom s cieľom odhaliť skrytú dynamiku v rôznych systémoch a urobiť ich funkčnými. viac infoPočas tréningu sa bude pracovať na vedomostiach, skúsenostiach a pochopení základných princípov a pozadia systemickej práce v organizáciách. Účastníci budú priebežne prechádzať jednotlivými rolami (kouč, klient, lektor (facilitátor), zástupca, asistent), ako aj jednotlivými stupňami priebehu vedenia konštelácie. viac info

Systemický leadersip je určený pre ľudí, ktorí investujú do vlastného sebarozvoja a myslia to vážne. A pre ľudí, ktorým záleží na kvalite spolužitia ako v osobnom, tak pracovnom živote. viac info


Pravidelné stretnutia absolventov systemických a konštelačných výcvikov, ktoré sú určené na vzájomné zdieľanie vedomostí a vzájomnú podporu. viac info