Systemické konštelácie


Skupinové workshopy pod vedením členov iSPAK. Workshop si u účastníkov nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti - len odvahu hľadať a záujem vidieť.  viac info

Proces životnej integrácie

15.jún 2024 
LIP (Life Integration process) je metóda, ktorá cez jedinečný zážitok prináša pochopenie, ako vás doterajší život formoval a prečo a ako ste sa stali tou osobou, ktorou ste dnes. Vďaka takémuto zážitku dokážete odhalíť svoj potenciál, svoju životnú víziu. Viac info

Systemika v praxi


apríl - jún 2024
Ucelená séria workshopov zameraná na zážitok,  systematický, metodický prístup s priamym prepojením na prax a príklady, priamu životnú realitu účastníkov. Aktívne sa pracuje s knihou Princípy systemickej práce od autorov Jan Jacob Stam a Bibi Schreuder. viac info

Výcvik systemický
koučingu

máj 2024 - december 2024
Systemický koučing je v princípe umenie a veda zároveň ako pracovať s klientom alebo tímom s cieľom odhaliť skrytú dynamiku v rôznych systémoch, ktorých je klient súčasťou a urobiť ich funkčnými. viac info

Základný výcvik systemických konštelácií


november 2023 - sept.2024
Rastúci záujem a entuziazmus v tejto oblasti nás vedie k zorganizovaniu tréningu, ktorého zmyslom je sa naučiť sa pracovať so základnými technikami systemickej práce. viac info

Dynamika systémov v organizáciách


Tento kurz je určený pre ľudí, ktorí majú skúsenosti s prácou v organizáciách ako manažéri, riaditelia, konzultanti, tréneri, kouči, a pod… ale aj pre lektorov rodinných konštelácií, ktorí sa chcú pohnúť a prebádať aj oblasť organizácií. viac info

Systemická platforma


Pravidelné stretnutia otvorené pre všetkých absolventov systemických a konštelačných výcvikov, ktoré sú určené na vzájomné zdieľanie vedomostí a vzájomnú podporu. viac info

Tématické konštelácieSkupinové workshopy Systemických konštelácií, ktoré sú zamerané na špecifické témy. viac info