Systemické konštelácie


Skupinové workshopy pod vedením členov iSPAK. Workshop si u účastníkov nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti - len odvahu hľadať a záujem vidieť.  viac info


Vzťahy a zdravie
Stephan Hausner


31.marec - 02.apríl 2023
Stephan Hausner považuje zdravie za schopnosť flexibilne reagovať na naše prostredie. Na tomto workshope budete mať možnosť skúmať a zdieľať tieto témy v skupine vedenej skúseným expertom v oblasti systemických konštelácií. viac info


Systemická múdrosť koní


18.máj 2023

Kone svoju existenciu vnímajú bez rozmýšľania. Kone žijú tu a teraz, neanalyzujú. Ich silné vnímanie využívame pri stretnutiach/workshopoch/seminároch s koňom. viac info


Proces životnej integrácie


11.jún 2023
LIP (Life Integration process) je metóda, ktorá cez jedinečný zážitok prináša pochopenie, ako vás doterajší život formoval a prečo a ako ste sa stali tou osobou, ktorou ste dnes. Vďaka takémuto zážitku dokážete odhalíť svoj potenciál, svoju životnú víziu. Viac info

Proces životnej
integrácie (LIP)


05.-06.august 2023
Nana Krüger: "Práca s procesom životnej integrácie (LIP – Life Integration Process) ma presvedčila, že každý z nás je láskyplným vyjadrením života ako takého. Preto je pre mňa aplikácia tejto metódy ako vidieť poklady ukryté v našich tieňoch. Ako by som len túto prácu mohla nemilovať?!" Viac info

Základný výcvik
systemického koučingu


Systemický koučing je v princípe umenie a veda zároveň ako pracovať s klientom alebo tímom s cieľom odhaliť skrytú dynamiku vrôznych systémoch, ktorých je klient súčasťou a urobiť ich funkčnými. viac info

Základný výcvik systemických konštelácií


Rastúci záujem a entuziazmus v tejto oblasti nás vedie k zorganizovaniu tréningu, ktorého zmyslom je sa naučiť sa pracovať so základnými technikami systemickej práce. viac info

Tématické konštelácieSkupinové workshopy Systemických konštelácií, ktoré sú zamerané na špecifické témy. viac info

Dynamika systémov v organizáciách


Tento kurz je určený pre ľudí, ktorí majú skúsenosti s prácou v organizáciách ako manažéri, riaditelia, konzultanti, tréneri, kouči, a pod… ale aj pre lektorov rodinných konštelácií, ktorí sa chcú pohnúť a prebádať aj oblasť organizácií. viac info

Systemická platforma


Pravidelné stretnutia otvorené pre všetkých absolventov systemických a konštelačných výcvikov, ktoré sú určené na vzájomné zdieľanie vedomostí a vzájomnú podporu. viac info

Systemika v praxi
KURZ


Nik nežije izolovane, žijeme v kontexte s okolím. Preto sa systemický prístup ako prístup pre život, prácu a poradenstvo sa viac a viac stáva súčasťou našich životov. viac info

Pokročilý výcvik
sys.koučingu


Pripravujeme pokračovanie základného výcviku už od marca 2022
viac info