Systemické konštelácie


Skupinové workshopy pod vedením členov iSPAK. Workshop si u účastníkov nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti - len odvahu hľadať a záujem vidieť.  viac info

Proces životnej integrácieProstredníctvom LIP (Life Intergration Process) odhalíte svoj potenciál, svoju životnú víziu. viac info


Systemika v praxi


Nik nežije izolovane, žijeme v kontexte s okolím. Preto sa systemický prístup ako prístup pre život, prácu a poradenstvo sa viac a viac stáva súčasťou našich životov. viac info

Výcvik organizačných
konštelácií


Tento kurz je určený pre ľudí, ktorí majú skúsenosti s prácou v organizáciách ako manažéri, riaditelia, konzultanti, tréneri, kouči, a pod… ale aj pre lektorov rodinných konštelácií, ktorí sa chcú pohnúť a prebádať aj oblasť organizácií. viac info

Základný výcvik
sys.koučingu


Systemický koučing je v princípe umenie a veda zároveň ako pracovať s klientom alebo tímom s cieľom odhaliť skrytú dynamiku vrôznych systémoch, ktorých je klient súčasťou a urobiť ich funkčnými. viac info

Základný výcvik konštelácií


Rastúci záujem a entuziazmus v tejto oblasti nás vedie k zorganizovaniu tréningu, ktorého zmyslom je sa naučiť sa pracovať so základnými technikami systemickej práce. viac info

Systemická platformaPravidelné stretnutia otvorené pre všetkých absolventov systemických a konštelačných výcvikov, ktoré sú určené na vzájomné zdieľanie vedomostí a vzájomnú podporu. viac info

Tématické konštelácieSkupinové workshopy Systemických konštelácií, ktoré sú zamerané na špecifické témy. viac info


Stephan Hausner


Rezervujte si termín 31.marec - 02.apríl 2023 na výživný seminár so Stephanom Hausnerom, ktorý sa zameriava na systemickú prácu a konštelácie v súvislosti s chorobami a telom. predbežné prihlášky

Pokročilý výcvik
sys.koučingu


Pripravujeme pokračovanie základného výcviku už od marca 2022
viac info