Prehľad akcií

Základný výcvik konštelácií

Rastúci záujem a entuziazmus v tejto oblasti nás vedie k zorganizovaniu tréningu, ktorého zmyslom je sa naučiť sa pracovať so základnými technikami systemickej práce. viac info

Základný výcvik sys.koučingu

Systemický koučing je v princípe umenie a veda zároveň ako pracovať s klientom alebo tímom s cieľom odhaliť skrytú dynamiku vrôznych systémoch, ktorých je klient súčasťou a urobiť ich funkčnými. viac info

Pokročilý výcvik sys.koučingu

Pripravujeme pokračovanie základného výcviku už od 08.septembra 2021
viac info

Systemické konštelácie


1/2 dňový skupinový workshop pod vedením Helena Ballova a Nina Menkynová.

04.septembra 2021 (sobota)
14:00 - 18:00
 viac info

Summer Intensive


Radi by sme ponúkli všetkým, ktorých zaujímajú konštelácie a aj systemický prístup intenzívne letné sústredenie.
14. - 18.augusta 2021
Viac info


Prednáška s diskusiou

Významné miesto systemického prístupu v koučingu a poradenstve:

19.augusta 2021
09:30-11:00

90 minútová prednáška s následnou diskusiou s Ivetou Apine (Lotyšsko), lektorkou Bert Hellinger Instituute Nederland. viac info

Rodičovstvo, výchova a vzdelávanie

Rodičovstvo, vzdelávanie a výchova zo systemickej perspektívy formou worshopu s Bibi Schreuder.
19.- 21.novembra 2021
pia 14:00 - 18:00, so 10:00 - 18:00, ne 10:00 - 13:00

Organizačné konštelácie

Tento kurz je určený pre ľudí, ktorí majú skúsenosti s pracou v organizáciách, alebo pracujú v oblasti rozvoja organizácií, ako majitelia firiem, akcionári, manažéri, riaditelia, konzultanti, manažéri HR, tréneri, kouči, a pod… ale aj pre lektorov rodinných konštelácií, ktorí sa chcú pohnúť a prebádať aj oblasť organizácií. viac info

Systemická platforma

Pravidelné stretnutia otvorené pre všetkých absolventov systemických a konštelačných výcvikov, ktoré sú určené na vzájomné zdieľanie vedomostí a vzájomnú podporu. viac info