PREHĽAD AKCIÍ

Systemické konštelácie


Skupinové workshopy pod vedením členov iSPAK. Workshop si u účastníkov nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti - len odvahu hľadať a záujem vidieť.  viac info

Nana Krüger 

03. - 04. august 2024
Workshopy s Nanou sú vždy veľmi obohacujúcim zážitkom. Na seminároch sa venujeme hlavne Procesu životnej integrácie a zároveň sa stavajú aj rodinné
konštelácie. viac info

Systemika v praxi


sept. - dec. 2024
Ucelená séria workshopov zameraná na zážitok,  systematický, metodický prístup s priamym prepojením na prax a príklady, priamu životnú realitu účastníkov. Aktívne sa pracuje s knihou Princípy systemickej práce od autorov Jan Jacob Stam a Bibi Schreuder. viac info

Výcvik systemických konštelácií


október 2024 -jún 2025
Rastúci záujem a entuziazmus v tejto oblasti nás vedie k zorganizovaniu tréningu, ktorého zmyslom je sa naučiť sa pracovať so základnými technikami systemickej práce. viac info

Proces životnej integrácie

15.jún 2024 
LIP (Life Integration process) je metóda, ktorá cez jedinečný zážitok prináša pochopenie, ako vás doterajší život formoval a prečo a ako ste sa stali tou osobou, ktorou ste dnes. Vďaka takémuto zážitku dokážete odhalíť svoj potenciál, svoju životnú víziu. Viac info

Výcvik systemický
koučingu

máj 2024 - december 2024
Systemický koučing je v princípe umenie a veda zároveň ako pracovať s klientom alebo tímom s cieľom odhaliť skrytú dynamiku v rôznych systémoch, ktorých je klient súčasťou a urobiť ich funkčnými. viac info

Dynamika systémov v organizáciách


Tento kurz je určený pre ľudí, ktorí majú skúsenosti s prácou v organizáciách ako manažéri, riaditelia, konzultanti, tréneri, kouči, a pod… ale aj pre lektorov rodinných konštelácií, ktorí sa chcú pohnúť a prebádať aj oblasť organizácií. viac info

Systemická platforma


Pravidelné stretnutia otvorené pre všetkých absolventov systemických a konštelačných výcvikov, ktoré sú určené na vzájomné zdieľanie vedomostí a vzájomnú podporu. viac info

Tématické konštelácieSkupinové workshopy Systemických konštelácií, ktoré sú zamerané na špecifické témy. viac info