Prehľad akcií

Základný výcvik konštelácií

Rastúci záujem a entuziazmus v tejto oblasti nás vedie k zorganizovaniu tréningu, ktorého zmyslom je sa naučiť sa pracovať so základnými technikami systemickej práce. viac info

Základný výcvik sys.koučingu

Systemický koučing je v princípe umenie a veda zároveň ako pracovať s klientom alebo tímom s cieľom odhaliť skrytú dynamiku vrôznych systémoch, ktorých je klient súčasťou a urobiť ich funkčnými. viac info

Pokročilý výcvik sys.koučingu

Pripravujeme pokračovanie základného výcviku už od 08.septembra 2021
viac info

Systemický prístup a systemické intervencie v koučingu

Diskusia na tému systemického prístupu a intervencií s Ivetou Apine. 
03.mája 2021 (pondelok)
17:30 - 19:00
 viac info

Séria webinárov k vzťahom

Téma partnerských vzťahov je jedna z najstarších preto Vám ponúkame webinár na túto tému zo systemického pohľadu s Ivetou Apine.
7.apríla a 19.mája
17:30 - 20:30

Summer Intensive


Pripravujeme

14. - 18.augusta 2021Viac info


Manažér novej generácie

Naučiť sa používať systémické myslenie vyžaduje čas a podporu, preto sme zostavili 6 mesačný kurz, na ktorom budeme postupne prechádzať kľúčové témy a ich uplatnenie na aktuálnych prípadoch účastníkov. viac info

Organizačné konštelácie

Tento kurz je určený pre ľudí, ktorí majú skúsenosti s pracou v organizáciách, alebo pracujú v oblasti rozvoja organizácií, ako majitelia firiem, akcionári, manažéri, riaditelia, konzultanti, manažéri HR, tréneri, kouči, a pod… ale aj pre lektorov rodinných konštelácií, ktorí sa chcú pohnúť a prebádať aj oblasť organizácií. viac info

Systemická platforma

Pravidelné stretnutia otvorené pre všetkých absolventov systemických a konštelačných výcvikov, ktoré sú určené na vzájomné zdieľanie vedomostí a vzájomnú podporu. viac info