Prehľad akcií

Základný výcvik konštelácií

Rastúci záujem a entuziazmus v tejto oblasti nás vedie k zorganizovaniu tréningu, ktorého zmyslom je sa naučiť sa pracovať so základnými technikami systemickej práce. viac info

Základný výcvik
sys.koučingu

Systemický koučing je v princípe umenie a veda zároveň ako pracovať s klientom alebo tímom s cieľom odhaliť skrytú dynamiku vrôznych systémoch, ktorých je klient súčasťou a urobiť ich funkčnými. viac info

Výcvik organizačných
konštelácií

Tento kurz je určený pre ľudí, ktorí majú skúsenosti s prácou v organizáciách ako majitelia,  manažéri, riaditelia, konzultanti, manažéri HR, tréneri, kouči, a pod… ale aj pre lektorov rodinných konštelácií, ktorí sa chcú pohnúť a prebádať aj oblasť organizácií. viac info

Systemické konštelácie


1/2 dňový skupinový workshop pod vedením Helena Ballova a Nina Menkynová.

11.decembra 2021 (sobota)
14:00 - 18:00
 viac info

Systemická platforma

Pravidelné stretnutia otvorené pre všetkých absolventov systemických a konštelačných výcvikov, ktoré sú určené na vzájomné zdieľanie vedomostí a vzájomnú podporu. viac info

Pokročilý výcvik sys.koučingu

Pripravujeme pokračovanie základného výcviku už od marca 2022
viac info