Prehľad akcií

Základný výcvik konštelácií

Rastúci záujem a entuziazmus v tejto oblasti nás vedie k zorganizovaniu tréningu, ktorého zmyslom je sa naučiť sa pracovať so základnými technikami systemickej práce. viac info

Základný výcvik sys.koučingu

Systemický koučing je v princípe umenie a veda zároveň ako pracovať s klientom alebo tímom s cieľom odhaliť skrytú dynamiku vrôznych systémoch, ktorých je klient súčasťou a urobiť ich funkčnými. viac info

Pokročilý výcvik sys.koučingu

Pripravujeme pokračovanie základného výcviku už od 08.septembra 2021

Séria webinárov pre rodičov

Byť rodičom je jedna z najnáročnejších a
zároveň aj najkrajších úloh v živote. V dnešnej dobe existuje mnoho rôznych prístupov k výchove detí a k rodičovstvu a my by sme Vám radi ponúkli pohľad na rodičovstvo zo systemickej perspektívy formou série webinárov s Bibi Schreuder. viac info

Proces životnej integrácie


Pripravujeme

07. - 09.mája 2021


Séria webinárov k vzťahom

Pripravujeme:7.apríla a 19.mája
17:30 - 20:30

Manažér novej generácie

Naučiť sa používať systémické myslenie vyžaduje čas a podporu, preto sme zostavili 6 mesačný kurz, na ktorom budeme postupne prechádzať kľúčové témy a ich uplatnenie na aktuálnych prípadoch účastníkov. viac info

Organizačné konštelácie

Tento kurz je určený pre ľudí, ktorí majú skúsenosti s pracou v organizáciách, alebo pracujú v oblasti rozvoja organizácií, ako majitelia firiem, akcionári, manažéri, riaditelia, konzultanti, manažéri HR, tréneri, kouči, a pod… ale aj pre lektorov rodinných konštelácií, ktorí sa chcú pohnúť a
prebádať aj oblasť organizácií. viac info

Systemická platforma

Pravidelné stretnutia otvorené pre všetkých absolventov systemických a konštelačných výcvikov, ktoré sú určené na vzájomné zdieľanie vedomostí a vzájomnú podporu. viac info