Tématické konštelácieSkupinové workshopy Systemických konštelácií, ktoré sú zamerané na špecifické témy.

Dovolíme si Vám predstaviť tématické workshopy, ktoré vedú členovia tímu iSPAK. 

Dynamika vzťahu matka a dcéra


Tento seminár je o ženskom princípe v nás. Téma sebeúcty, sebahodnoty, sebalásky je úzsko spojená aj s dynamikou tohto vzťahu. viac info

Partnerské vzťahy
Vzťahová alchýmia


Vzťah ako priestor premeny starého a prežitého, z ktorého povstáva nové, to je vzťahová alchýmia. Vzťah ako priestor pre osobný rast a vývoj vedomia. viac info

Dieťa je DARDieťa je DAR. Existujú dôvody prečo sa neDARí? V každom jednom prípade môžu byť príčiny jedinečné. Určený párom, ktorým sa „neDARí s počatím. Aj párom, ktoré skúsili už rôzne cesty. viac info

Matka a synO tom, čo môžeme urobiť my, mamy pri ich výchove inak, aby vstupovali do svojej mužskej sily a života s našim materinským požehnaním, vedomou podporou a autentický? viac info

VzťahyTéma partnerských vzťahov je jedna z najstarších preto Vám ponúkame workshop na túto tému zo systemického pohľadu. viac info

Proces životnej integrácieProstredníctvom LIP (Life Intergration Process) odhalíte svoj potenciál, svoju životnú víziu. viac info

RodičovstvoByť rodičom je jedna z najnáročnejších a zároveň aj najkrajších úloh v živote. V dnešnej dobe existuje mnoho rôznych prístupov k výchove detí a k rodičovstvu a my by sme Vám radi ponúkli pohľad na rodičovstvo zo systemickej perspektívy. viac info

TransformáciaAktuálne dianie sa týka každého jedného z nás. Príležitosť premeny je pre všetkých, no možno nie každý príležitosť príjme a pre seba zužitkuje. viac info