členovia iSPAK

V zmysle zámeru iSPAK je vytvárať neutrálny priestor na rast a rozvoj pre ľudí, ktorých zaujíma systemická práca. Ponúkame možnosť stať sa členom iSPAK pre všetkých, ktorí aktívne profesionálne pracujú so systemickým prístupom, alebo sa radi v tejto oblasti rozvíjajú na úrovni sebarozvoja. Neutrálny znamená, že všetci sa možu poďielať a zúčastňovat bez ohľadu na to kde a ako sa dostali k systemickej práci a konšteláciám (čim budeme rôznorodejší o to viac sa dokážeme obohatiť).

Nina Menkynová

Od roku 2016 fungujem pod vlastnou značkou “Nina Menkynova” a pôsobím ako koučka, terapeutka a lektorka.
viac info

Dalibor Bednařík

Plne sa venujem profesionálnemu koučingu v biznis prostredí na úrovni vyššieho a exekutívneho manažmentu. Vediem individuálne a skupinové rozvojové programy.

Viola Texier

Systemika je v súlade s čistou autentickosťou prírody a jej pravidiel, mám v nej nekonečnú inšpiráciu pre každodennú tvorbu vlastnej reality.  viac info

Petra & Daniela MAXILOGY


Rozvíjame vaše SILNÉ STRÁNKY. Pomáhame vám budovať CELOSTNÝ LEADERSHIP.        viac info

Korčekovci

Konštelácie sú metóda s ktorou pracujeme na Slovensku ako jedny z prvých a našim pôsobiskom je Trnava.
viac info

Dáša Čajková

S konšteláciami som sa prvý krát stretla v roku 2017. Najviac ma zaujal systemický koučing a preto sa v tomto smere ďalej aktívne rozvíjam. 
viac info

Janka Porubanová

"Som a vždy budem v správnom čase na správnom mieste pre svoj osobný rast, úspech a šťastie, čo mi umožňuje naplno využiť svoje nadanie v tomto živote pre svoje dobro a dobro všetkých ostatných"    viac info

Jana Kurej

Ako astroterapeut podporujem klienta v nahliadnutí a prijatí všetkých stránok jeho osobnosti. Popri lektorovaní, konzultáciách a terapiách rozvíjam ako večný hľadač odpovedí svoj vlastný systém duchovnej alchýmie. viac info

Eva Baluchová

Hlboko verím, že v každej veci, situácii a najmä v každom človeku nájdete obe krajné polohy. Plus aj mínus. Ukazujú mi to moje skúsenosti, učia a potvrdzujú mi to ľudia, ktorých stretávam...   viac info

Juraj Víg

Som klasický – vizuálny – pohybový – a systemický facilitátor. Sprevádzam ľudí pri ich budovaní vzťahu so sebou samými aj svojim okolím. viac info

Martin Nemčík

V súčasnosti poskytujem finančno/manažérske služby zamerané na firmy, s rastovým potenciálom, ktoré hľadajú smart kapitál. Sám vlastním minoritné podiely v takýchto firmách. viac info

Renata Kreheľová

Pilierom mojej práce je celostný prístup a dôraz na prehlbovanie emočnej zrelosti, komunikačných schopností a zdravých vzťahových väzieb. viac info

Tatiana Reindlová

Systemická práca je pre mňa nesmierne napĺňajúca a obohacujúca.  Je ďalšou kockou do skladačky pre plnohodnotný a naplnený život. viac

Mariana Dachová

Od detstva som mala možnosť pozorovať, ako fungujú rozmanité systémy a odlišnú realitu rodinného života u dvoch vzájomne si blízkych a aj vzdialenych národov....  viac info

Adriana Kováčová

Považujem sa za koučku srdcom i dušou. Keďže dlhé roky pracujem ako poskytovateľ ZS denne komunikujem s ľuďmi. viac

Ivan Vyskočil

Som psychológ, kouč a traumaterapeut. Pri svojom hľadaní ako pomôcť sebe aj klientom som objavil konštelácie a razom sa stali jednou z mojich srdcoviek. viac

Ak máte záujem stať sa členom prosím kontaktujte nás na info@ispak.sk alebo +421 903 206 622